Додаток 1 до наказу ЗДО № 55 комбінованого типу ЗМР від 01.09.2023 59р

План заходів, зі створення безпечного освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації, в тому числі булінґу (цькування) в ЗДО № 55 на 2023-2024 навчальний рік

Назва заходу Відповідальні
за контроль
та виконання
Термін виконання
1 Бесіди із здобувачами освіти щодо набуття умінь та навичок ненасильницької поведінки практичний психолог Вересень-травень
2 Консультації для сімей здобувачів освіти при вступі дітей до ЗДО із Законом України «Про охорону дитинства» (розділ 2. Права та свободи дитини ст.8,10) директор
практичний психолог
Серпень-вереснь
3 Обговорення відео сюжетів щодо ненасильницьких методів поведінки та виховання, вирішення конфліктів, управління власними емоціями та подолання стресу практичний психолог
вихователь-методист
Жовтень
4 Інформаційно-просвітницькі заходи з учасниками освітнього процесу з питань запобігання і протидії булінгу у координації із службами у справах дітей, підрозділами органів Національної поліції України, громадськими організаціями тощо директор
вихователь-методист
практичний психолог
впродовж року
5 Розміщення нормативно-правових документів, телефонів довіри на інформаційних стендах та веб - сайті ЗДО для ознайомлення родинами вихователь-методист
практичний психолог
за запитом
6 Невідкладне інформування, у разі виявлення випадку булінгу, відповідних органів, згідно з рекомендаціями, викладеними у листі МОН України від 29.01.2019 № 1/11-881 "Рекомендації для закладів освіти щодо застосування норм Закону України від 18.12.2018 №2657-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» директор у разі виявлення випадку
7 Надання психолого-педагогічних послуг учасникам освітнього процесу які вчинили булінг, стали свідками або постраждали від булінгу вихователь-методист
практичний психолог
за запитом
8 Створення комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в ЗДО № 55 директор
9. Розслідування встановлених фактів булінгу (цькування ) відповідно до чинного законодавства та в межах повноважень комісія у разі виявлення випадку

Наказ ЗДО № 55 комбінованого типу ЗМР від 01.09.2023 № 63р

Алгоритм дій у разі виявлення ознак чи факторів, що можуть вказувати на вчинення домашнього насильства щодо дитини

/Files/images/1 Алгоритм дій щодо виявлення ознак домашнього насильства.jpg

/Files/images/2 Алгоритм дій щодо виявлення ознак домашнього насильства.jpg

/Files/images/3 Алгоритм дій щодо виявлення ознак домашнього насильства.jpg

/Files/images/4 Алгоритм дій щодо виявлення ознак домашнього насильства.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 1454