/Files/images/7187.gif

/Files/images/83552470_1102128086794598_3847929615020457984_n.jpg

ІХ Міська виставка педагогічних технологій

Тема: Освіта міста Запоріжжя: досвід інноваційних досягнень

Мета: пошук ефективних шляхів підвищення якості освіти, узагальнення інноваційного досвіду освітньої діяльності щодо реалізації завдань сучасного етапу реформування національної освіти.

Концепція педагогічної виставки: реалізаціявимог концепції Нової української школи, нових державних стандартів, які ґрунтуються на компетентнісному та особистісно-орієнтованому підході до навчання, враховують вікові особливості психофізичного розвитку учнів, передбачають здобуття ними умінь і навичок, необхідних для успішної самореалізації в професійній діяльності, особистому житті, громадській активності.

Номінація «Нова українська школа: дидактичне наповнення»

/Files/images/121212.jpg

Тема досвіду: «Збагачення мистецького досвіду здобувачів освіти старшого дошкільного віку на заняттях гуртка «Мистецтво, діти та LEGO»

Інформація про автора: Клименко Людмила Олександрівна, вихователь, керівник гуртка, «спеціаліст вищої категорії», «вихователь- методист», «керівник гуртка-методист»

Повна назва закладу: заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 55 «Калиновий цвіт» Запорізької міської ради Запорізької області

Директор: Мурашова Іраїда Григорівна

Адреса закладу: 69002, м. Запоріжжя, вул. Фортечна 3-А, тел.: (0612) 639366

email: dnz-55@ukr.net

wym-1580722663460

Провідна педагогічна ідея досвіду полягає в розробці й апробуванні на практиці в умовах закладу дошкільної освіти системи роботи, спрямованої на збагачення мистецького досвіду здобувачів освіти старшого дошкільного віку шляхом використання цеглинок LEGO на заняттях гуртка.

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду. Найактуальнішим на сьогодні є завдання формування у дошкільників компетентностей, які потрібні будуть дитині задля успішної самореалізації в суспільстві, дозволять їй успішно розв’язувати життєві проблеми, провадити подальшу навчальну та професійну діяльність. Одним із таких ключових компетентностей є загальнокультурна грамотність, яка передбачає розуміння дитиною творів мистецтва, сформованість власних мистецьких смаків, вміння самостійно виражати ідеї, досвід та почуття за допомогою мистецтва. Проблема залучення дитини до мистецтва живопису в умовах сучасного розвитку освіти є недостатньо розроблена. Сьогодні існують різні можливості реалізації компетентнісного підходу до організації освітнього процесу. Але ефективним, який забезпечує всебічний розвиток особистості дитини як активного учасника суспільного життя у майбутньому, де в основу взаємодії «дорослий-дитина» покладено підхід «навчання через гру» є ігрова діяльність з конструктором LEGO. Особливо потребує удосконалення система роботи з формування мистецького досвіду дошкільників, використовуючи цеглинки LEGO. Впровадження ігор з LEGO дає змогу дитині моделювати навколишній простір в самих істотних рисах і відносинах.

Таким чином, щоб збагачувати мистецький досвід, розкрити, зберегти та розвинути внутрішній потенціал кожної дитини, формувати її цілісний світогляд, розвивати креативний підхід до створення конструкцій та здобувати знання в сучасному потоці інформації, сприяти успішній самореалізації в умовах майбутнього дорослого життя необхідно використовувати гру з LEGO.

Науково-теоретична база досвіду. Базовий компонент дошкільної освіти, наголошує, що результатом оволодіння дитиною різними видами предметної та художньої діяльності є сформоване емоційно-ціннісне ставлення до процесу та продуктів творчої діяльності, здатність виявляти інтерес до об’єктів, явищ та форм художньо-продуктивної діяльності. Вплив мистецтва на становлення особистості людини, його розвиток дуже великий. Дошкільне дитинство - це вік гри. Малюк, в грі, не тільки пізнає світ, а й висловлює до нього своє ставлення.

Методологічною основою роботи є теорія використання підходу «навчання через гру», яка дає можливість дитині перебувати в центрі процесу гри та бути глибоко мотивованою грою, почуватися причетною до всього, що відбувається в грі.

Теоретико-методологічними засадами досвіду є роботи педагогів А. Н. Леонтьєва, Д. Б. Ельконіна, які вважали гру критерієм психофізичного розвитку дошкільників. Крім традиційних методик навчання останнім часом в психолого-педагогічному процесі все ширше використовується гра з LEGO. Вітчизняні та зарубіжні педагоги відзначають, що використання в роботі з дітьми наборів LEGO дозволяє за більш короткий час досягти стійких позитивних результатів у навчанні та вихованні.

Стислий виклад змістовного наповнення досвіду. За інноваційним потенціалом досвід «Збагачення мистецького досвіду здобувачів освіти старшого дошкільного віку на заняттях гуртка «Мистецтво, діти та LEGO» авторський. Робота присвячена проблемі збагачення мистецького досвіду здобувачів освіти старшого дошкільного віку шляхом використання цеглинок LEGO.

Розроблено програму «Мистецтво, діти та LEGO». Розвиток конструктивних здібностей за допомогою цеглинок LEGO за цією програмою базується на комплексному та діяльнісному принципах, які передбачають: інтегрований підхід до формування знань дітей у всіх сферах життєдіяльності людини; спрямованість розвивальної діяльності не на окремі конструктивні уміння, а на формування механізму діяльності, забезпечення її мотиваційного, орієнтувального, цільового та операційно-технічного аспектів.

Головне, на чому педагог акцентує увагу, це використання підходу «навчання через гру», яке дає дитині змогу робити перші відкриття, досліджувати, експериментувати, пізнавати світ і себе в ньому, творити та імпровізувати досхочу, а цеглинки LEGO становлять той універсальний інструмент, що допомагає збагатити досвід кожної дитини із урахуванням її індивідуальних уподобань.

Результативність впровадження досвіду. Запроваджена система роботи показала, що конструктор LEGO дає можливість дитині пізнати світ на власному досвіді і в контексті, який для неї є цікавим і змістовним. Навчання стає багатостороннім: опанування певних знань, отриманих у процесі пошуку; тренування своєї наполегливості й цілеспрямованості, уміння рухатися до цілі як самостійно, так і в команді; вчитися одне в одного і в разі необхідності вправлятися у знаходженні компромісів і оптимальних рішень. Тобто дитина проходить підготовку до школи, але не як установи, а школи життя.

Про результативність досвіду свідчить активність та вмотивованість вихованців, які представляли власні конструкції на дитячій архітектурній виставці-конкурсі у рамках Всеукраїнського фестивалю гри, навчання і натхнення «Play Fest» 2019 та були нагороджені дипломом за перемогу.

Репрезентація досвіду. Досвід розглянутий і затверджений на засіданні педагогічної ради закладу дошкільної освіти № 55 (протокол № 1 від 28.11.2019 року).

Парціальна програма та методичні рекомендації «Мистецтво, діти та LEGO», затверджена та рекомендована для використання в закладах освіти наказом ДОН від 22.11.2018 року № 684, рецензована на засіданні науково-методичної ради КЗ «ЗОІППО» ЗОР (протокол № 7 від 08.11.2018 р.).

Посилання на матеріал:

wym-1580723196521

Кiлькiсть переглядiв: 153

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.