/Files/images/кошторис на 2021р 1.jpg

/Files/images/кошторис на 2021р 2.jpg

/Files/images/ЗДО №55 - на сайт.jpg

/Files/images/Звіт спецфонд ДНЗ №55_на 01.10.2021.jpg

/Files/images/55 ДНЗ 3кв.jpg

/Files/images/ДНЗ №55 - на сайт перелік товарів.jpg

/Files/images/Звіт-ДНЗ-1-кв-2021.jpg

/Files/images/Звіт-спецфонд-ДНЗ-1-кв.-2021.jpg

Звіт
про надходження та використання коштів загального фонду бюджету
на 01.01.2021 рік
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 55 "Калиновий цвіт"

Показники КЕКВпрофінан
совано
касові видатки
ПОТОЧНІ ВИДАТКИ20008 195 484,768 195 484,76
Оплата праці і нарахування на заробітну плату21007 306 961,787 306 961,78
Оплата праці21105 997 969,795 997 969,79
Заробітна плата21115 997 969,795 997 969,79
Нарахування на оплату праці21201 308 991,991 308 991,99
Використання товарів та послуг2200888 522,98888 522,98
Предмети,матеріали,обладнання та інвентар221074 936,5974 936,59
Медикаменти та перевязувальні матеріали22200,000,00
Продукти харчування223020 619,9720 619,97
Оплата послуг (крім комунальних)224064 741,1764 741,17
Видатки на відрядження22500,000,00
Видатки та заходи спеціального призначення22600,000,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв2270728 225,25728 225,25
Оплата теплопостачання2271467 425,52467 425,52
Оплата водопостачання та водовідведення227272 897,9472 897,94
Оплата електроенергії2273179 384,29179 384,29
Оплата інших енергоносіїв (вивіз сміття)22758 517,508 517,50
Окремі заходи по реалізації державних програм22820,000,00
Вик Яценко Н.М. 226-05-84

Звіn
про надходження та використання коштів спеціального фонду бюджету
на 01.01.2021року
ДНЗ №55 "Калиновий цвіт"

І. Надходження коштів від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством (власні надходження)
НайменуванняКЕКВсума
123
Залишок коштів на 01.01.20201851,45
Надійшло на 01.01.2021рокух0,00
ВИДАТКИ - усьогох1812,58
Поточні видатки20001812,58
Використання товарів та послуг22000,00
Предмети, матеріали,обладнання та інвентар в т.ч.22101172,58
господарчі товари ( кастрюля, шумовка, контейнер харчовий ) канцтовари ( скріпки, папка реєстратор) (03.2020)1172,58
Медикаменти та перевязувальні матеріали в т.ч.2220640,00
термометри 8 шт ( в 02.2020)640,00
Капітальні видатки30000,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування31100,00
Залишок коштів на 01.01.202138,87
ІІ. Інші надходження спеціального фонду (бюджет розвитку, депутатський фонд)
НайменуванняКЕКВсумапри
мітка (дже
рело фінан
суван
ня
1234
Залишок коштів на 01.01.202031100,00
ПРОФІНАНСОВАНО на 01.01.2021814348,00
ВИДАТКИ - усьогох814348,00
Капітальні видатки3000814348,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування в т. ч.311013000,00
Телевізор Philips 1шт.13000,00деп. Гурська Н.М.
Реконструкція та реставрація інших об'єктів в т.ч3142801348,00
Пожежна сигналізація, сиситема оповіщення та управління евакуації людей при пожежі та передача тривожних оповіщень ( технічне переоснащення), авторський та технічний нагляд ( 07.-09.2020)801348,00Бюд
жет роз
витку міста
Виконавець
БухгалтерТонне Л.Ю.
2260584
Кiлькiсть переглядiв: 381