ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Порядок реєстрації дітей для зарахування до ДНЗ

Інформація про Порядок електронної реєстрації дітей для зарахування в дошкільні навчальні заклади м. Запоріжжя

Якщо Ви ще не зареєстрували дитину на сайті «Електронна реєстрація в дошкільні навчальні заклади» http://reg.isuo.org/, то Ви зможете поставити її на облік у будь-який дошкільний навчальний заклад (далі – ДНЗ) трьома способами.
Для самостійного подання електронної заявки Вам необхідно зайти на сайт
«Електронна реєстрація в дошкільні навчальні заклади» http://reg.isuo.org/, ознайомитись з Інструкцією по електронній реєстрації для батьків.
І-й спосіб (при самостійному поданні електронної заявки): Внесіть відомості про дитину до Реєстру за встановленою формою із даними про одного з батьків та зазначенням Вашої електронної пошти. Завантажте електронну копію Свідоцтва про народження (документа, що підтверджує пільги для влаштування в ДНЗ). Якщо дані в обов’язкових для заповнення полях будуть відповідати електронним копіям документів, то заявка буде прийнята та отримає постійну реєстрацію за первинною датою її подання. Про це Вам буде надіслане повідомлення на вказану Вами електронну пошту.
ІІ-й спосіб (при самостійному поданні електронної заявки): Якщо Ви не маєте можливості завантажити електронну копію Свідоцтва про народження (документа, що підтверджує пільги для влаштування в ДНЗ), то впродовж 10 днів після самостійного внесення відомостей про дитину до Реєстру за встановленою формою із даними про одного з батьків та зазначенням Вашої електронної пошти Вам необхідно надати для підтвердження достовірності оригінали вказаних в заяві документів:територіальному реєстратору, який знаходиться у територіальному відділі освіти Департаменту освіти і науки по вул. Поштова, 64, каб. 22, тел. 226-05-73 по понеділкам з 10.00 до 13.00 та з 14.00 до 17.00
Якщо всі дані будуть відповідати оригіналам вказаних в заяві документів, то заявка отримає постійну реєстрацію за первинною датою її подання, про що Вам буде повідомлено.
ІІІ-й спосіб: Зверніться з оригіналами документів (Свідоцтвом про народження; документами, що підтверджують встановлені для влаштування в ДНЗ пільги; паспортом): до територіального реєстратора, який знаходиться у територіальному відділі освіти Департаменту освіти і науки по вул. Поштова, 64, каб. 22, тел. 226-05-73 по понеділкам з 10.00 до 13.00 та з 14.00 до 17.00
ІV-й спосіб: Зверніться з оригіналами документів (Свідоцтвом про народження; документами, що підтверджують встановлені для влаштування в ДНЗ пільги; паспортом): до керівника ЗДО (понеділок - з 10.00 до 12.00, четвер - з 15.00 до 19.00)
Відповідальна особа виконає заповнення заявки за встановленою формою у Вашій присутності. Заявка отримає постійну реєстрацію за датою її подання, про що вам буде надіслано відповідне повідомлення на вказану вами електронну пошту.
Відповідальна особа виконає заповнення заявки за встановленою формою у Вашій присутності. Заявка отримає постійну реєстрацію за датою її подання, про що Вам буде надіслано відповідне повідомлення на вказану Вами електронну пошту.
Зверніть увагу на те, що Ви маєте можливість подати заявку лише в один дошкільний навчальний заклад для реєстрації своєї дитини.

Першочергове зарахування до закладу освіти

Освіта в Україні визнана пріоритетною сферою соціально-економічного, духовного і культурного розвитку суспільства. Саме тому одним із основних принципів освіти у нашій державі є доступність для кожного громадянина усіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою.

Відповідно доп. 10 Положення про заклад дошкільної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2021р. № 86 "Про внесення змін до постанови КМУ від 12.03.2003р. № 305" першочергово до закладів дошкільної освіти зараховуються діти, які:

1. проживають на території обслуговування державного (комунального) закладу дошкільної освіти.

2. є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які вже здобувають дошкільну освіту в такому закладі дошкільної освіти.

3. є дітьми працівників такого закладу дошкільної освіти.

4. належать до категорії дітей з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та фізичними порушеннями.

5. належать до категорії дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які влаштовані під опіку, у прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу, патронатну сім'ю, а також усиновлених дітей.

6. перебувають у складних життєвих обставинах та на обліку в службах у справах дітей.

7. діти з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів.

8. мають право на першочергове зарахування відповідно до законів:

1. Дітям, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (позачергово).

Згідно з п.17 статті 20 та п.2 статті 30Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

2. Дітям військовослужбовців (першочергово).

Згідно з п.4 статті 13Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»

3. Дітям військовослужбовців військових прокуратур (першочергово).

Згідно з п.4 статті 83.Закону України «Про прокуратуру». Документ ВРУ 1697-18.

4. Дітям з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та фізичними порушеннями (першочергово).

Згідно частини 2 статті 28Закону України «Про дошкільну освіту» Документ ВРУ 2628-III

Зарахування дитини в заклад освіти

Зарахування дітей до ЗДО здійснюється керівником закладу протягом календарного року на підставі наданих документів.

Перелік обов’язкових документів, необхідних для зарахування дитини в ЗДО:

1.Направлення, видане Територіальним відділом освіти Олександрівського району згідно з «Єдиним міським реєстром дітей для зарахування до ЗДО».

2.Заява батьків або осіб, які їх замінюють, встановленого зразка (надається керівником закладу)

3.Медична довідка про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти.

4.Довідка від сімейного лікаря про епідеміологічне оточення (термін дії 3 дні).

5.Свідоцтво про народження (оригінал та копія)

Додаткові документи, пов’язані з особливим статусом дитини:

6.Документ, який підтверджує наявність пільг на першочергове/позачергове зарахування, безоплатне харчування тощо (оригінал та копія)

За дитиною зберігається місце у ЗДО у разі:

-хвороби;

-санаторного лікування;

-реабілітації;

-карантину;

-на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (червень - серпень).

Увага!

На період карантину прийом документів до зарахування дитини в ЗДО здійснюється з дотриманням протиепідемічних заходів:

- приймання заяв здійснюється в спеціально відведеному місці на території закладу, яке є відокремленим від майданчиків для прогулянок дітей;

- особи, що приймають заяви, повинні бути у засобах індивідуального захисту (респіратори або захисні маски, що закривають рот та ніс, та рукавички, вдягнутих на руки);

- особи, що подають заяви, повинні мати засоби індивідуального захисту, зокрема респіратори або захисних маски, що закривають рот та ніс;

- обов'язкове дотримання соціальної дистанції (не менш ніж 1,5 м) між відвідувачами, які чекають прийому, та між заявником та особою, яка приймає документи.

Для довідок та попереднього запису на прийом звертатись за телефоном директора 0967912104 Іраїда Григорівна Мурашова.

Відрахування дитини з дошкільного закладу

Згідно зі ст. 13 Положення про заклад дошкільної освіти 27.01.2021 № 86 відрахування вихованців з державного (комунального) закладу дошкільної освіти може здійснюватися:

1) за заявою одного з батьків або іншого законного представника дитини, що подавав заяву про зарахування (крім випадків, коли рішенням органу опіки та піклування або суду місце проживання дитини визначено з іншим із батьків);

2) на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у закладі дошкільної освіти відповідного типу;

3) у разі досягнення вихованцем станом на 1 вересня повних семи років (для дітей з особливими освітніми потребами - повних восьми років), що передбачає його відрахування до 31 серпня поточного року;

4) у разі переведення вихованця до іншого закладу дошкільної освіти;

5) у разі невідвідування дитиною закладу дошкільної освіти протягом двох місяців підряд упродовж навчального року без поважних причин.

Керівник державного (комунального) закладу дошкільної освіти зобов’язаний письмово із зазначенням причин повідомити одного з батьків або іншого законного представника дитини про відрахування дитини не менш як за десять календарних днів до такого відрахування.

Забороняється відрахування дитини із державного (комунального) закладу дошкільної освіти з інших підстав, ніж визначено цим пунктом.

Відрахування дитини із закладу дошкільної освіти здійснюється відповідним наказом керівника закладу дошкільної освіти.

У разі зарахування вихованця до закладу освіти для здобуття загальної середньої освіти відрахування з державного (комунального) закладу дошкільної освіти такого вихованця здійснюється на підставі даних про факт зарахування, які можуть бути отримані за допомогою електронних систем взаємодії (у разі їх впровадження) або за запитом до відповідного закладу освіти про такі дані.

З положення про заклади дошкільної освіти можна ознайомитись за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/86-2021-%D0%BF#n9

Кiлькiсть переглядiв: 392