/Files/images/7187.gif /Files/images/кер.-350x216.jpg

ЗВІТ

завідувача дошкільного навчального закладу (ясел-садка) № 55 «Калиновий цвіт»
Запорізької міської ради Запорізької області на загальних зборах колективу та батьків або осіб, які їх замінюють про діяльність у 2017-2018 начальному році

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед колективом та громадськістю».

Завдання звітування:

* Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

* Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 55 «Калиновий цвіт» Запорізької міської ради Запорізької області функціонує з липня 1991 року. Завідувач – Мурашова Іраїда Григорівна (освіта вища, педагогічний стаж – 39 років, на посаді 27 років).

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 55 «Калиновий цвіт» Запорізької міської ради Запорізької області здійснював освітню діяльність відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Статуту дошкільного навчального закладу (ясел-садка) № 55 «Калиновий цвіт» Запорізької міської ради Запорізької області, затвердженого рішенням Запорізької міської ради 30.11.2016 № 36.

Засновником і власником дошкільного закладу є територіальна громада в особі Запорізької міської ради. За дорученням засновника Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради (далі – Департамент) є органом управління майном закладу, здійснює фінансування дошкільного закладу. Штатний розпис на 2017-2018 навчальний рік відповідає типовим штатним нормативам дошкільного навчального закладу в межах затвердженого фонду заробітної плати. Відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України, Профспілки освіти і науки України (лист від 17.02.2011 року № 1/9-108, № 02-8/97) штатний розпис погоджено з виборним профспілковим органом первинної профспілкової організації, затверджений у Департаменті освіти і науки Запорізької міської ради.

Проектна потужність: 265 місць. Дошкільний заклад розрахований на 14 вікових груп. Групи комплектуються за віковими ознаками.
Функціонують -14 груп:

3 групи раннього віку

3 групи молодшого дошкільного віку

4 групи середнього дошкільного віку

4 групи старшого дошкільного віку

Режим роботи груп:
7 груп у 10,5 годинному режимі (7.00 - 17.30);
7 груп у 12 годинному режимі (7.00 - 19.00).
На кінець навчального року загальна кількість дітей становила 353.

Матеріально-технічна база дошкільного закладу в задовільному стані, включає будівлі, споруди, земельну ділянку, комунікації, інвентар, обладнання, інші матеріальні цінності.

В дошкільному навчальному закладі продовжує функціонувати власний сайт: dnz55.zp.sch.in.ua, електронна пошта: dnz-55@ukr.net , забезпечено супроводження комп’ютерної програми «КУРС: Дошкілля» та проведена серед громадськості роз’яснювальна робота щодо функціонування електронної реєстрації дітей для влаштування у дошкільний заклад.

В мережі Facebook створено групи «Заклад дошкільної освіти № 55 «Калиновий цвіт»

та «Педагоги закладу дошкільної освіти № 55 «Калиновий цвіт»

Групи комплектувались переважно у серпні -вересні.
Зарахування дітей в дошкільний заклад здійснювалось завідувачем дошкільного закладу протягом календарного року на підставі:
- направлення ТВО Олександрівського району
- заяви батьків або осіб, які їх замінюють;
- свідоцтва про народження дитини;
- медичної довідки;
- довідки дільничного лікаря про стан здоров’я дитини та епідеміологічне оточення;
-довідки про щеплення.

Соціальний паспорт ДНЗ №55 на 2017 – 2018 навчальний рік

Категорії дітей Кількість
1 Діти, які залишились без піклування батьків Немає
2 Кількість дітей ЧАЕС Немає
3 Кількість дітей – інвалідів Немає
4 Кількість неповних сімей 28
5 Кількість багатодітних сімей 11
З них дітей, що відвідують ДНЗ 13
6 Кількість сімей «групи ризику» Немає
7 Діти з сімей АТО 1
8 Діти з малозабезпечених сімей 4

Контингент батьків соціально благополучний: переважають діти з сімей батьки яких є працівниками фірм, ТОВ, банків – 23,8%; підприємці – 11,5%; працівників бюджетних установ – 13,5%; державні службовці – 7,4%; робітники – 19,2 %; не працюють – 23,4%.

З метою забезпечення своєчасного обліку дітей дошкільного віку, прогнозування попередньої мережі дошкільного навчального закладу, відповідно до освітніх запитів населення та створення умов для здобуття дітьми дошкільної освіти за ДНЗ закріплена територія обслуговування.

На закріпленій за дошкільним закладом території обслуговування, згідно з проведеним у 2017 році обліком:

мешкає 586 дітей віком від 0 до 6 років, охоплені дошкільною освітою – 319 дітей.

Програмове забезпечення освітнього процесу в закладі дошкільної освіти: Інваріативна складова:

Комплексна освітня програма «Дитина в дошкільні роки», науковий керівник Крутій К. Л., лист МОН України від 06.11.2015 № 1/11-16160;

«Програма розвитку дітей від пренатального періоду до 3х років «Оберіг».

Варіативна складова:

Парціальна програма гуртка «Світ музею для дошкільнят», укладач Палійчук О. В., керівник гуртка ДНЗ № 55 затверджена наказом Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації від 30.12.2016 № 0939;

Програма та методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шашки «Цікаві шашки» укладач Семизорова В. В.

У 2017-2018 навчальному році річні завдання були спрямовані:

1. Формування сенсорно-пізнавальної та математичної компетенцій дошкільників шляхом впровадження ігрових технологій.

2. Розширення інноваційного простору педагогів з дітьми шляхом участі в проектній діяльності.

Управлінські заходи спрямовувались на забезпечення системи у професійній освіті педагогів у різних формах, як-то узагальнення перспективних педагогічних досвідів, самоосвіта, взаємовідвідування методичних заходів, колективні перегляди, ознайомлення з досвідами педагогів міста, області, проходження курсів підвищення кваліфікації при ЗОІППО, участь у вебінарах, тренінгах.

Впродовж навчального року організовувалась допомога молодим, малодосвідченим спеціалістам з питань освітньої роботи з дітьми, в зв’язку з чим покращилась якість організації життєдіяльності дітей, удосконалювались їх теоретичні знання та практичні вміння.

Проводилась цілеспрямована просвітницька робота з удосконалення українського мовлення педагогів, розширення знань педагогів щодо використання технологій «Ранкова зустріч», «Освітня подорож», «Лялька-персона», «Стіни, які говорять», «Халабудна педагогіки». Педагогам надавалися рекомендації щодо способів використання логічних блоків Дьєнеша, створення правил групи, організації квестів із здобувачами освіти.

В поточному навчальному році заклад дошкільної освіти приєднався до проекту «Сприяння освіті» відповідно до меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством освіти і науки України та компанією The LEGO Foundation, отримав навчальні набори «Шість цеглинок», конструктори LEGO DUPLO та LEGO SYSTEM. Педагоги закладу пройшли базові тренінги з використання у роботі з дітьми технології «Шість цеглинок» та реалізації програми розвитку «Безмежний світ гри з LEGO». Впродовж березня – травня 2018 року заклад дошкільної освіти відвідували педагоги міста, які теж приєдналися до проекту «Сприяння освіті», регіональний тренер Черевична Олена Анатоліївна та керівник проекту Оксана Рома. Присутні мали можливість ознайомитися з системою роботи, яка склалася у закладі дошкільної освіти щодо формування необхідних для гри з LEGO конструкційних здібностей та вмінь вихованців, забезпечення підходу «навчання через гру».

Педагоги закладу були активними учасниками організаційно-методичних заходів. Їх перспективні педагогічні досвіди, розробки, виступи відзначаються високим рівнем професійної активності та творчого потенціалу, якісною підготовкою. У звітний період проводилась цілеспрямована робота з пропагування творчих досягнень педагогів закладу. Музичні керівники Вільчик Ю. Б., Гончарова Н. В., вихователі Дунаєнко Л. В., Кушнаренко В. В., Косма І.М., Білик Т. В. презентували досвіди роботи на районній виставці «Педагогічна майстерня дошкілля 2018». Вихователь Медяник М. А. посіла ІІ місце у номінації «Педагогічна розробка» міського етапу конкурсної програми «Екологічна ініціатива» міського проекту «Екологічний вектор».

Впродовж року узагальнено досвід педагога Дунаєнко Л. В. з використання інтерактивних методів мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку, Клименко Л. О. з розвитку комунікативних та художньо-естетичних навичок дітей засобами театралізованої діяльності.

На виконання заходів з національно патріотичного виховання впродовж року створювалися умови для організації розвивального середовища. Так розписано зразками петриківського розпису зворотній бік двох павільйонів, які виходять на екологічну стежку, спортивний майданчик.

На виконання річного завдання щодо формування сенсорно-пізнавальної та математичної компетенцій проведені семінар-практикум «Математичні знахідки», «Організація сенсорно-оздоровчого простору в умовах закладу дошкільної освіти», складено картотеку інноваційних технологій з сенсорно-пізнавального розвитку дітей.

З метою формування інноваційного простору педагогів шляхом участі в дослідницькій та проектній діяльності проаналізовано доцільність використання освітніх технологій у роботі з дітьми.

Для успішної реалізації підходу «навчання через гру» з розвиваючим конструктором LEGO за основу було взято проектну модель гри, встановлено день LEGO за тематикою днів тижнів. В наступному навчальному році буде продовжено використання інтеграційного підходу до пізнавальної, мовленнєвої та образотворчої діяльності здобувачів освіти.

Продовжується поповнення матеріалів з практики роботи педагогів дошкільного навчального закладу, методичних рекомендацій, новинок методичної літератури. Проведено підписку на фахові періодичні видання комплект «Зразковий дошкільний заклад», журнал «Дошкільне виховання».

Вжиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально – технічної бази дошкільного навчального закладу

Влітку 2017 року була проведена належна робота щодо готовності дошкільного навчального закладу до роботи у 2017-2018 н. р.

В ході підготовки до нового навчального року були проведені наступні роботи: на території закладу укладена пішохідна доріжка 26 м. кв. (на суму 10380 грн.), бігова доріжка (на суму 9870 грн.), пофарбовано та відремонтовано коридори (І блок І, ІІ поверх) (на суму 7950 грн.), стіни оформлені елементами національно-патріотичної спрямованості ( на суму 2140 грн.) В групі для дітей раннього віку «Півник» відремонтовано туалетну, умивальну кімнати, придбано меблі (на суму 50140 грн.), в групі для дітей раннього віку «Сонечко»відремонтовано та пофарбовано коридори (на суму 2100 грн.), підлга в павільйоні (на суму 10706 грн.), встановлені лавки (на суму 1500 грн.) в групі раннього віку «Джерельце» відремонтовано та пофаробоано стелю, стіни в груповому приміщенні, пошито ламбрикени (на суму 12470 грн.) Роботи здійснено за допомогою батьків вихованців, що вступили до ЗДО у 2017 році

В усіх групових приміщеннях, музичній залі, коридорах, кабінетах підлога покрита лаком на харчоблоці пофарбовані двері, обладнання, тощо. На групових майданчиках збережене відремонтоване та пофарбоване обладнання, прикрашені дитячими малюнками стіни. (Роботи здійснені працівниками, батьками дошкільного закладу за рахунок благодійної допомоги батьків вихованців ДНЗ).

З вересня 2017 року по травень 2018 року завідувачем були порушені клопотання та підписані головою батьківського комітету Гребінюк О. В. голові правління фонду «Освіта» про оплату рахунків на забезпечення дошкільного закладу першочерговими матеріалами (миючими та дезінфікуючими засобами, господарчими товарами, сантехнічними матеріалами, електротоварами, посудом, канцтоварами, медикаментами, будівельними матеріалами, тканиною), також на поліграфічні послуги, обслуговування вхідних дверей, ремонт технологічного обладнання, ремонт та обслуговування комп’ютерної техніки, обслуговування пральної машини, підписку періодичних видань, дезінсекцію. (На суму 115 тис. 556 грн. 76 коп.).

Як благодійна допомога батьками надані товари та послуги з 01.06.2017 по 31. 05.2018 року (обслуговування оргтехніки, копіювальні послуги, оплата послуг Інтернету, господарчі товари, канцтовари, сантехнічні матеріали, електротовари, будівельні матеріали, шприці, ремонт газонокосарка, покіс трави, нормативно-правова література (на суму 8373 грн. 47 коп.).

Всі матеріали поставлені на облік, складені акти виконаних робіт, інформація розміщена на сайті ДНЗ.

Впродовж року, завдяки згуртованій роботі батьківських громад усіх вікових груп, діти були забезпечені іграшками, канцтоварами, навчально-дидактичними посібниками, посудом. Для створення розвивального ігрового середовища та доцільного розміщення розвивальних наборів LEGO «Шість цеглинок», LEGO DUPLO, LEGO SYSTEM закуплено контейнери для всіх груп та для 10 груп шафи, на виконання п.4, 6 р. 7 Санітарного регламенту придбано столи для занять в групу «Колобок», для розвитку ігрових навичок, підтримки інтересу до сюжетно-рольових ігор вихованців в групах «Казкова», «Джерельце» виготовлені ігрові модулі, шафи, придбано телевізор в групу «Казкова», килими в групу «Дзвіночок», «Перлинка», «Казкова», які були відображені в актах та поставлені на облік централізованою бухгалтерією ТВО Олександрівського району.

В рамках щорічної акції «Травневі дзвоники» - свято «Дванадцять місяців», було виготовлено та встановлено лавки на Алеї випускників (на суму 10000 грн.).

«Алея випускників» поповнюється щороку зеленими насадженнями. Батьки вихованців груп старшого дошкільного віку «Лісова пісня», «Казкова», «Перлинка», «Колобок» висадили хвойні кущі на суму (2800 грн.).

Відремонтовано зворотній бік двох павільйонів під петриківський розпис (на суму 9460 грн.).

В підготовці до літнього оздоровлення батьками надана благодійна допомога на прикрашення центрального подвір’я ЗДО яскравими квітами петунії, вербени, сальвії, герані, висіяна трава на Алеї випускників ( на суму 1000 грн.). Сумісно з педагогами та батьками виготовлені бізіборди у всіх вікових групах для формування сенсорно-пізнавальної компетенції вихованців. Пофарбоване обладнання на майданчиках груп «Козачок» «Пролісок». Відремонтовані лавки в групах «Сонечко», «Дзвіночок». Виготовлені лавки в групах «Козачок», «Веселка», «Зіронька», пісочниця в групі «Пролісок», в групі «Перлинка» відремонтовано шафу для іграшок, встановлено стелажі, виготовлена машина. На квітниках працівниками груп та батьками проводилася спільна робота з висаджування багаторічних квітів.

Звіт про використання батьківських коштів батьками вихованців на потреби груп ЗДО з вересня 2017 року по травень 2018 року складає на суму 120 тис. 149 грн. 83 коп.

Фінансово-господарча діяльність ЗДО № 55 здійснюється згідно з кошторисом, сформованим міською радою. Фінансові асигнування на 2017-2018 н. р. заплановано лише на захищені статті.

Впродовж 2017-2018 навчального року за клопотаннями адміністрації сімома депутатами Запорізької міської ради виділені кошти у сумі 221 тисяча 157 гривен для реалізації плану покращення матеріально-технічної бази на:

Депутати Запорізької міської ради

Виділено коштів У т. ч. на придбання На ремонти
Гурська Н.М. 13 тис. 936 грн. 13 тис. 936 грн. (встановлення крапельного поливу)
Губіна О. О. 55 тис. 00 грн. 55 тис. 00 грн. (ремонт пральні)
Васильчук Г. М. 30 тис. грн. 42 тис. 584 грн. 30 тис. грн. санітарної кімнати І поверх Частини цоколю
Прасол М. В., 34 тис. 610 грн. 34 тис. 610 грн. (меблі група «Козачок»)
Кальцев С. Ф. 10 тис. 00 грн. 10 тис. грн. парто мийки група «Дзвіночок»
Володьков М. М. 20 тис. 00 грн. 20 тис. 00 грн. (телевізор, ноутбук)
Наумов Г. Б. 15 тис. 00 грн. 15 тис. 00 грн. (покрівля павільйону, встановлення столу група «Веселка»

Подані клопотання до чотирьох депутатів Запорізької обласної ради Бєлікова С. Б., Кальцева В. Ф., Гатунка А. А., Семенкова Є. О. на заміну асфальтового покриття тротуарною плиткою. Кошти не виділені. Та подано запит до бюджету на 2018 рік на ремонт харчоблоку та овочесховища – кошти не виділені.

Були надані заявки на проведення суботнику депутатам Запорізької міської ради Гурській Н.М., Володькову М. М., на суму 10 тис. грн. ( фарба для зовнішніх робіт, цегла силікатна біла, плита ОSВ-3, цемент, плитка шестигранник (галька), рейка монтажна).В якому активну участь брали батьки вихованців ЗДО.

Втретє заклад дошкільної освіти бере участь у проекті «Громадський бюджет у місті Запоріжжі». У 2017 році на засіданні Координаційної ради з питань громадського бюджету поданий нами проект був розглянутий та відхилений в зв’язку з невідповідністю вимогам до проектів, оскільки місце реалізації проекту є місцем загального користування з обмеженням вільного доступу членів територіальної громади. У цьому році проект «Безпечне подвір’я – здорова дитина, щаслива родина – моя Україна подано у травні. За рекомендаціями Координаційної ради з питань громадського бюджету, внесено уточнення щодо реалізації завдання проекту за якими визначено заміну асфальтового покриття на нове у місці для загального користування – це пішохідна доріжка навколо закладу. На теперішній час офіційного повідомлення про включення ЗДО до проекту немає.

На виконання вимог ст.30 закону України «Про освіту», наказів департаменту освіти і науки Запорізької міської ради від 08.11.2017 № 559 р «Про прозорість та інформаційну відкритість діяльності закладів освіти», територіального відділу освіти від 14.11.2017 № 534 р «Про прозорість та інформаційну відкритість діяльності закладів освіти», проведена робота щодо оприлюднення документів та інформації про діяльність закладу дошкільної освіти на офіційному веб-сайті закладу. На сайті створений окремий розділ «Прозорість та відкритість діяльності закладу», який містить 4 підрозділи: нормативно - правове забезпечення діяльності закладу, створення умов для функціонування та розвитку закладу, результативність діяльності, фінансування. Інформація розміщується щоквартально та відповідно до документів, що надаються централізованою бухгалтерією ТВО Олександрівського району.

Вжиті заходи щодо забезпечення ДНЗ № 55 кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки

У 2017-2018 навчальному році трудовий колектив налічував 62 особи (5 з яких знаходяться у відпустці по догляду за дитиною до досягнення неї трьох років). За штатним розписом типових штатних одиниць (педагогічні працівники) – 37,52. Із загальної кількості: завідувач – 1, вихователі – 16, вихователь-методист - 1, музичний керівник – 2, практичний психолог – 0, керівник гуртка – 1, заступник завідувача господарства – 1, помічники вихователів – 14, обслуговуючий персонал - 15, медична сестра з дієтичного харчування – 1.

Педагогічна освіта та професійна підготовленість педагогічних працівників дозволяє надавати освіті послуги на достатньому рівні.

Впродовж звітного періоду до закладу прийнято 2 особи з них: 2 МОП. Звільнилося 2 педагогічних працівника за власним бажанням. В ЗДО є вакансії вихователя, практичного психолога, керівника гуртка за якими неодноразово подавалися об’яви в газети на дошки об’яв, соціальні мережі, до педагогічного коледжу та ТВО Олександрівського району.

З метою, визначення відповідності педагогів займаній посаді та визначення рівня їх кваліфікації у відповідності з перспективним планом атестації, в закладі проводиться атестація педагогічних працівників. Впродовж 2017-2018 навчального року атестацію пройшли 7 педагогічних працівників: вихователі – 5, музичні керівники - 2. ( 30 % від загальної кількості педагогічних працівників). За підсумками атестації у 2017-2018 н. р. атестаційною комісією І рівня відповідають займаній посаді – 7 педагогів, на відповідність раніше встановленому тарифному розряду – 4 педагогічних працівника, присвоєно кваліфікаційну категорію спеціаліст «другої категорії» – 2 педагогічним працівникам, атестаційною комісією ІІ рівня атестовано на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії та раніше присвоєному педагогічному званню – 1 педагогічного працівника, 2 педагогічним працівникам присвоєно звання «вихователь-методист».

У ході атестації порушень термінів проходження атестації, вимог чинного законодавства щодо оформлення атестаційних листів, термінів подання матеріалів на розгляд членів атестаційної комісії - не було. Атестація педагогічних працівників здійснювалась відповідно до перспективного плану атестації. Присвоєння кваліфікаційних категорій проводилась відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників. Конфліктних ситуацій стосовно атестації педагогічних працівників впродовж 2017-2018 навчального року не виникало.

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я вихованців та педагогічних працівників

Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Організація харчування в закладі дошкільної освіти здійснюється згідно діючої нормативної бази: Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом МОН і МОЗ України від 05.05.2006 № 523/12397 зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 26.02.2013 № 202/165, Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» від 22.11.2004 № 1591, Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом МОЗУ від 23.04.2016 № 234, Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних та комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах та інших документів, що регламентують діяльність ЗДО.

Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог до харчоблоку та процесу приготування і зберігання їжі. З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворо дотримують установлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни. Результатом є відсутність зафіксованих випадків отруєнь і кишкових захворювань дітей та відсутність зауважень з боку СЕС.

На виконання наказу департаменту освіти і науки Запорізької міської ради від 18.12.2017 № 625р «Про організацію харчування дітей у комунальних дошкільних навчальних закладах м. Запоріжжя у 2018 році», з метою підвищення якості організації харчування дітей забезпечено організацію харчування дітей у закладі дошкільної освіти відповідно до показників вартості харчування дітей, виходячи з щоденної вартості меню, у період 01.01.2018-31.05.2018 та 01.09.2018-31.12.2018:

25 грн. 47 коп. – вартість харчування дитини віком до 3-х років;

38 грн. 37 коп. – вартість харчування дитини віком від 3 до 6(7) років;

в оздоровчий період 01.06.2018-31.08.2018:

28 грн. 02 коп. – вартість харчування дитини віком до 3-х років;

42 грн. 21 коп. – вартість харчування дитини віком від 3 до 6(7) років;

забезпечено справляння плати з батьків або осіб, які їх замінюють за харчування дітей у розмірі 60% від вартості харчування дитини на день у період 01.01.2018-31.05.2018 та 01.09.2018-31.12.2018:

15 грн. 28 коп. – вартість харчування дитини віком до 3-х років;

23 грн. 02 коп. – вартість харчування дитини віком від 3 до 6(7) років;

в оздоровчий період 01.06.2018-31.08.2018:

16 грн. 81 коп. – вартість харчування дитини віком до 3-х років;

25 грн. 32 коп. – вартість харчування дитини віком від 3 до 6(7) років;

Звільнено батьків, або осіб, які їх замінюють, від плати за харчування дітей пільгових категорій після подання документів.

Харчування дітей три разове. Перспективне двотижневе меню адаптоване до використання в закладі, має дозвіл на використання, затверджене і узгоджене у встановленому порядку. Картотека страв, технологічні картки складені у відповідності до меню, затверджені завідувачем. Не рекомендовані для дитячого харчування страви, в меню не включаються.

Асортимент їжі різноманітний. Підрахунок калорійності й виконання затверджених норм харчування здійснюється медичною сестрою з дієтичного харчування Петровою О. О.

Виконання натуральних норм харчування у травні 2018 склало :

Набір продуктів харчування Ясла Дошкільні групи
норма факт. % виконання Норма факт. % виконання
М'ясо 60 41 68 100 62 62
Риба 20 10 50 45 18 40
Молоко 350 205 59 400 300 75
Масло вершкове 12 12 100 21 21 100
Сметана 5 5 100 10 8 80
Сир кисломолочний 35 27 77 45 35 78
Сир твердий 3 5 160 5 8 160
Яйця 10 13 130 20 20 100
Овочі 180 114 83 230 164 71
Картопля 130 108 83 190 156 82
Фрукти св. 45 55 122 100 90 90
Сухофрукти 10 3 30 10 3 30
Крупи 30 35 116 45 48 107
Соки 50 22 44 70 25 36
Калорійність 1267 1086 85 1874,8 1606 86
Білки 46,6 43 92 68,1 63 93
Жири 45,6 34 75 71,7 54 75
Вуглеводи 167,6 161 96 239 230 96

Щоденний підрахунок білків тваринного походження здійснює медична сестра з дієтичного харчування.

Доставка продуктів від постачальників здійснюється згідно узгоджених графіків:

№ п/п Постачальник Найменування продуктів і продовольчої сировини Дні доставки продукції
1. ФОП Бойко А. В. Сіль (йодована), какао, дріжджі хлібопекарські сухі Крупиа: ячмінна перлова, пластівці вівсяні, ячмінна ячна, «Артек», «Полтавська», гречана, пшоняна, манна, рис. Цукор, борошно,крохмаль.макарони 1 рази на місяць: вівторок (середа) Другий та четвертий тиждень (вівторок.середа)
2 ТОВ «УТК № 1» печінка яловича, філе куряче заморожене, філе охолоджене, яловичина мякуш, риба океанічна, тушка курчат бройлерів, Ковбаса варена в/г, сосиски в/г; Печиво цукрове, вафлі «Артек», пряники «Житні», чай чорний, напій розчинений «Галич-ранок» Понеділок, середа понеділок другий та четвертий тиждень (понеділок, середа)
3 ТОВ «Вільняньський молокозавод» Сир твердий, молоко пастерізоване, сир кисломолочний, масло солодко- вершкове, кефір, сметана; Сухе незбиране молоко; Понеділок, середа І тиждень (понеділок)
4 ТОВ «Господарча фірма «Рада-3» томатна паста, овочі солоні, суміш сушених фруктів,повидло фруктове, горох соки фруктові, овочеві, яблука, капуста, картопля, цибуля, морква, буря, часник, лимони, апельсини, 1 та 3 тиждень середа,четвер Середа ,четвер
5 ТДВ «Запорізький хлібозавод №3» Хліб «Андріївський», хліб «Олександрівський», Щодня
6 ПП «Княжна» Олія соняшникова рафінована Перша та третя середа місяця
7 ТОВ «Форт 2015» Яйця курячі Понеділок

Журнал обліку надходження і використання продуктів ведеться у відповідності до Інструкції з організації харчування. Реалізація молока відбувається у день завозу та за терміном придатності, з часу надходження в заклад. Контроль за умовами доставки і якістю продукції, повнотою закладки здійснюється медичною сестрою з дієтичного харчування Петровою О. О. Журнал бракеражу готової продукції ведеться регулярно. Записи відповідають вимогам. Бракеражна комісія та комісія з громадського контролю забезпечують перевірку супроводжувальних документів, якість продуктів, ін.

В закладі дошкільної освіти організоване дієтичне харчування для 10 вихованців.

Аналіз антропометричних даних, як чинника збалансованого харчування вказує, що вихованці мають показники ваги і росту в межах вікової норми.

З метою дотримання соціально-правових гарантій щодо забезпечення харчуванням дітей пільгових категорій, на виконання наказу департаменту освіти і науки від 18.12.2017 № 625р «Про організацію харчування дітей у комунальних дошкільних навчальних закладах м. Запоріжжя у 2018 році» у дошкільному закладі організовано безоплатне харчування:

- дітям з сімей, які мають трьох і більше дітей – 13 дітям;

- дітям із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям – 4 дітям;

- дітям із числа сімей АТО – 1 дитині.

У 2017-2018 навчальному році контингент вихованців налічував у середньому 353 особи (132 % понад проектної потужності). Показник фактичного відвідування у 2017-2018 навчальному році – 58 % (у 2016-2017 – 56 %). Зусилля колективу спрямовувалися на збереження впродовж року затвердженого контингенту дітей, зниження показника відсутності вихованців, як через хворобу так і за сімейними обставинами, велась кропітка роз’яснювальна робота серед батьків про необхідність відвідування закладу дітьми систематично. Намітилася тенденція до зменшення пропусків за сімейними обставинами – 32 % (у 2017– 38 % ).

Фізкультурно-оздоровча робота мала цілеспрямований планомірний характер, реалізувалася у різноманітних формах: були проведені спортивні змагання «Перші кроки», Дні здоров’я з безпеки життєдіяльності, з валеологічного виховання дітей, Зимове спортивне свято, спортивні змагання «Веселі старти» - дітей старшого дошкільного віку ЗДО № 55, ЗДО № 108 та 1-А класу ЗГ № 2, свято до Дня захисту дітей. Вихованці старшого дошкільного віку були учасниками майстер-класу від членів команди Запорізького футбольного клубу «Металург» в рамках міського соціального проекту «Уроки футболу».

У жовтні 2017 року проведено щорічний поглиблений огляд вихованців ДНЗ відповідно до «Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільному закладі», затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 14.06.2002 № 826 лікарем-педіатром дошкільного закладу. Відповідно до рівня фізичного здоров’я кожної дитини визначені групи здоров’я та надані рекомендації щодо регулювання фізичного навантаження дітей, віднесених до підготовчої й спеціальної групи фізичного виховання. У кожній віковій групі ведуться паспорти здоров’я вихованців, в яких простежується динаміка руху дітей у фізкультурних групах та рекомендації лікаря-педіатра про особливості загартування дітей після перенесених хвороб. Загальний стан захворюваності вихованців аналізується медичними працівниками щоквартально, узагальнюються циклограмами, інформацією. За результатами річної звітності видано наказ, затверджено план заходів щодо зниження захворюваності.

У закладі для надання невідкладної медичної допомоги вихованцям укомплектовано аптечку з набором медичних препаратів згідно Переліку лікарських засобів та виробів медичного призначення, затвердженого наказом МОНУ і МОЗУ від 30.08.2005 № 432/496, діє ізолятор.

Продовжується робота щодо приведення дитячих меблів у відповідність до вимог Санітарного регламенту. Заклад укомплектований стільцями у відповідності до санітарних норм і правил на 85 %. Потребує доукомплектування м'який інвентар (до 3-х комплектів постільної білизни та 2 наматрацника на кожну дитину).

Значна увага приділяється дотриманню затвердженого режиму дня, розкладів занять у всіх вікових групах, загартовуючим заходам. Впродовж року продовжується проведення ранкової гімнастики на свіжому повітрі.

Один раз на квартал здійснюються комісійні перевірки безпечності експлуатації і закріплення меблів, фізкультурного обладнання, малих архітектурних форм на ділянках закладу. В ході контролю небезпечного для використання обладнання й устаткування не виявлено.

З метою формування у дітей життєво важливих рухових умінь та навичок, розвитку фізичних якостей, забезпечення належного рівня фізичної підготовленості й фізичної культури взагалі, задоволення потреб в русі, виховання стійкого інтересу до рухової активності в закладі створені відповідні матеріально-технічні умови, а саме: фізкультурна зала містить фізкультурне обладнання, перелік якого відповідає 70 % від встановленої потреби, куточки рухової діяльності в групових приміщеннях укомплектовані на 75 % згідно «Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти». Стало можливим використання спортивного майданчика після проведеного ремонту та обладнаного спортивного міні майданчика на якому встановлені місток, колода, дуги для підлізання, пеньки, лавки дитячі, лабіринт, обладнано «Стежку здоровя», яму для стрибків, бігову доріжку.

Відповідно до статей 14, 17 Закону України «Про охорону пра­ці», статті 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населен­ня» від 24.02.94 р. № 4004-ХІЇ (із змінами), статей 15,21 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 06.04.2000 р. № 1645-ІИ (із змінами), Положення про медичний огляд працівни­ків певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.94 р. № 45, Постанови Кабінету Міністрів України «Про порядок проведення обов'язкових профілактичних ме­дичних оглядів та видачі особистих медичних книжок» від 23.05.2001 р. № 559, усі працівники ЗДО проходять періодичні безоп­латні медичні огляди з метою запобігання поширенню інфекційних і паразитарних захворювань серед населення та з метою убезпечення здоров'я дітей і праців­ників від різного роду захворювань.

Згідно положення «Про порядок забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту» (наказ Держкомітету з промислової безпеки, ОП та гірничого нагляду № 53 від 24.03.2008 р.) відповідні категорії працівників, а саме помічники вихователів, кухарі, машиністи із прання спецодягу та ремонту білизни, двірник, забезпечені спецодягом та спецвзуттям (двірник) за рахунок коштів ГБФ «Освіта». Проте на теперішній час необхідно поповнення спецодягу (халати) для кухарів, помічників вихователів.

З метою запобігання випадкам травматизму невиробничого характеру з працівниками проводяться бесіди щодо дотримання правил безпеки життєдіяльності у побуті, розроблений та затверджений план профілактичних заходів щодо попередження невиробничого травматизму.

Згідно ст. 2 Закону України «Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового державного соціального страхування» виплачується допомога по тимчасовій втраті працездатності, починаючи з 6 дня, перші 5 днів оплачуються за рахунок ФОП ЗДО № 55.

Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм

На виконання Закону України «Про охорону дитинства, з метою забезпечення соціального захисту законних прав та інтересів дітей під час освітнього процесу, необхідних умов для навчання, виховання, фізичного, психічного, соціального, духовного та інтелектуального розвитку дітей, їх активної життєдіяльності, з метою вдосконалення організації роботи зі своєчасного виявлення та здійснення контролю за умовами життя, навчання і виховання дітей пільгових категорій, відповідальність за охорону життя, прав та інтересів дітей покладено на завідувача дошкільного навчального закладу Мурашову І. Г. В ЗДО сформовано банк дітей пільгових категорій, дітей, що опинилися у складних життєвих обставинах не виявлено.

В ЗДО забезпечуються та виконуються заходи по створенню безпечних умов праці відповідно до вимог нормативних документів з охорони праці.

Проведені навчання і перевірка знань працівників, які зайняті на роботах з підвищеною небезпекою.

З метою дотримання працівниками вимог Закону України «Про охорону праці», нормативних актів про охорону праці, технологічних процесів проводяться інструктажі (ввідні, на робочому місці, повторні, планові, позапланові).

При наданні щорічної відпустки педагогам виплачується матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі 100% - згідно діючого законодавства ст.57 закону України «Про освіту». Надаються в різних формах додаткові оплачувані відпустки працівникам з ненормованим робочим днем тривалістю до 7 календарних днів згідно переліку посад, затвердженому МО України від 11.03.1998 р. та ст. 8 закону України «Про відпустки» та за особливий характер праці (Постанова Кабміну № 1290 від 17.11.1997). Жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років, одиноким матерям за їх бажанням щорічно надається додаткова оплачував відпустка тривалістю 10 календарних днів (ст. 19 Закону України «Про відпустки»)

Система роботи закладу щодо попередження травматизму

З урахуванням специфіки промислового міста належна увага приділяється організації роботи з персоналом та вихованцями з цивільного захисту по забезпеченню готовності сил і засобів до дій у надзвичайних ситуаціях. Діяльність адміністрації спрямована на виховання в учасників освітнього процесу якостей свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайної ситуації; формування навиків безпечної поведінки у різних нестандартних ситуаціях, формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, з протипожежної безпеки.

Стан травматизму вихованців та працівників закладу знаходиться на постійному контролі, інформація про стан травматизму надається до ТВО щокварталу. Нещасні випадки у 2017-2018 н. р, під час освітнього процесу, у побуті з працівниками відсутні, з вихованцем стався один нещасний випадок.

З метою ініціювання участі педагогів, активних батьків органами управління та громадського самоврядування в закладі дошкільної освіти є :

- педагогічна рада;

- батьківські громади;

- рада закладу;

- загальні збори батьків та членів трудового колективу

Обговоренню на засіданнях Ради ЗДО № 55 підлягали питання:

- поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення навчально-матеріальної бази;

- організація літнього оздоровчого періоду;

- організація і підготовка новорічних свят;

- організація і проведення благодійної акції «Травневі дзвоники»;

- взаємодія закладу з громадським благодійним фондом «Освіта».

Завдяки небайдужому ставленню батьківської громади закладу дошкільної освіти до проблем сьогодення, у тісній співпраці з педагогами у закладі створені та продовжують створюватися належні умови для здобуття якісної дошкільної освіти, розвитку та виховання дітей, дотримуються санітарно-гігієнічні та матеріально-технічні умови функціонування закладу.

На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 року організація роботи зі зверненнями громадян є важливою складовою управління закладом. З 01.09 2017 року по 31.05.2018 року письмових звернень – не було.

Прийом громадян в ДНЗ ведеться двічі на тиждень. Звернень, що не відносяться до роботи дошкільного навчального закладу не було.

Визнання необхідності пристосуватися до змін, відповідати на запити суспільства у сфері освіти є запорукою якісного послідовного оновлення діяльності закладу дошкільної освіти. Причому важливо не лише реагувати на постійно мінливі зовнішні чинники, а й намагатися передбачити їх, прийняти відповідне рішення та спрогнозувати наслідки його втілення.

Шановні батьки! Впродовж навчального року ми отримали багато добрих відгуків, побажань на нашу адресу, і побачили, що Ви – небайдужі батьки і Вас цікавить кожна хвилина, прожита дитиною в закладі дошкільної освіти.

Завтра новий день, і ми разом з Вами повинні зробити все можливе, щоб він був спокійним, добрим і радісним для наших дітей.

/Files/images/7187.gif

ЗВІТ

завідувача дошкільного навчального закладу (ясел-садка) № 55 «Калиновий цвіт»
Запорізької міської ради Запорізької області на загальних зборах колективу та батьків або осіб які їх замінюють про діяльність у 2016-2017 начальному році

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед колективом та громадськістю».

Завдання звітування:


* Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

* Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 55 «Калиновий цвіт» Запорізької міської ради Запорізької області функціонує з липня 1991 року. Завідувач – Мурашова Іраїда Григорівна (освіта вища, педагогічний стаж – 38 років, на посаді 26 років).

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 55 «Калиновий цвіт» Запорізької міської ради Запорізької області здійснював освітню діяльність відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Статуту дошкільного навчального закладу (ясел-садка) № 55 «Калиновий цвіт» Запорізької міської ради Запорізької області, затвердженого рішенням Запорізької міської ради 30.11.2016 № 36.

Засновником і власником дошкільного закладу є територіальна громада в особі Запорізької міської ради. За дорученням засновника Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради (далі – Департамент) є органом управління майном закладу, здійснює фінансування дошкільного закладу. Штатний розпис на 2016-2017 навчальний рік відповідає типовим штатним нормативам дошкільного навчального закладу в межах затвердженого фонду заробітної плати. Відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України, Профспілки освіти і науки України (лист від 17.02.2011 року № 1/9-108, № 02-8/97) штатний розпис погоджено з виборним профспілковим органом первинної профспілкової організації, затверджений у Департаменті освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради.

Проектна потужність: 265 місць. Дошкільний заклад розрахований на 14 вікових груп. Групи комплектуються за віковими ознаками.
Функціонують -14 груп:

3 групи раннього віку

3 групи молодшого дошкільного віку

4 групи середнього дошкільного віку

4 групи старшого дошкільного віку

Режим роботи груп:
7 груп у 10,5 годинному режимі (7.00 - 17.30);
7 груп у 12 годинному режимі (7.00 - 19.00).

На кінець навчального року загальна кількість дітей становила 348.

Матеріально-технічна база дошкільного закладу в задовільному стані, включає будівлі, споруди, земельну ділянку, комунікації, інвентар, обладнання, інші матеріальні цінності.

В дошкільному навчальному закладі продовжує функціонувати

власний сайт: dnz55.zp.sch.in.ua, електронна пошта: dnz-55@ukr.net , забезпечено супроводження комп’ютерної програми «КУРС: Дошкілля» та проведена серед громадськості роз’яснювальна робота щодо функціонування електронної реєстрації дітей для влаштування у дошкільних заклад.

Групи комплектувались переважно у серпні -вересні.
Зарахування дітей в дошкільний заклад здійснювалось завідувачем дошкільного закладу протягом календарного року на підставі:
- направлення ТВО Олександрівського району
- заяви батьків або осіб, які їх замінюють;
- свідоцтва про народження дитини;
- медичної довідки;
- довідки дільничного лікаря про стан здоров’я дитини та епідеміологічне оточення;
-довідки про щеплення.

Соціальний паспорт ДНЗ №55 на 2016 – 2017 навчальний рік

Категорії дітей Кількість
1 Діти, які залишились без піклування батьків 1
2 Кількість дітей ЧАЕС 2
3 Кількість дітей – інвалідів 1
4 Кількість неповних сімей 34
5 Кількість багатодітних сімей 5
З них дітей, що відвідують ДНЗ 8
6 Кількість сімей «групи ризику» -

Контингент батьків соціально благополучний: переважають діти з сімей батьки яких є працівниками фірм, ТОВ, банків – 29%; підприємці – 14%; працівників бюджетних установ – 10,8; державні службовці – 6,8%; робітники – 14,8 %; не працюють – 34%.

З метою забезпечення своєчасного обліку дітей дошкільного віку, прогнозування попередньої мережі дошкільного навчального закладу, відповідно до освітніх запитів населення та створення умов для здобуття дітьми дошкільної освіти за ДНЗ закріплена територія обслуговування.

На закріпленій за дошкільним закладом території обслуговування, згідно з проведеним у 2016 році обліком: мешкає 750 дітей віком від 0 до 6 років, охоплені дошкільною освітою – 604 дитини.

Батькам, чиї діти не відвідують ДНЗ пропонується методична та практична допомога у їх самостійному вихованні дітей або на консультпунктах ДНЗ району.

Програмове забезпечення освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі

Інваріативна складова:

Комплексна освітня програма «Дитина в дошкільні роки», науковий керівник Крутій К. Л., лист МОН України від 06.11.2015 № 1/11-16160;

«Програма розвитку дітей від пренатального періоду до 3х років «Оберіг».

Варіативна складова:

Парціальна програма гуртка «Світ музею для дошкільнят», укладач Палійчук О. В., керівник гуртка ДНЗ № 55 затверджена наказом Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації від 30.12.2016 № 0939;

Програма та методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шашки «Цікаві шашки» укладач Семизорова В. В.

У 2016-2017 навчальному році річні завдання були спрямовані:

1. Розширення змісту навчально-виховної роботи у формуванні патріотичних почуттів, збагаченні духовного досвіду вихованців в процесі музичної та літературної діяльності.

2. Формування сенсорно-пізнавальної компетенції дошкільників в організованій та самостійній формах взаємодії засобами моделювання та експериментування.

Управлінські заходи спрямовувались на забезпечення системи у професійній освіті педагогів у різних формах. Педагогам дошкільного закладу надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахової майстерності: узагальнення перспективних педагогічних досвідів, самоосвіта, взаємовідвідування методичних заходів, колективні перегляди, міста, інших областей, проходження курсів підвищення кваліфікації при ЗОІППО.

Впродовж навчального року організовувалась допомога молодим, малодосвідченим спеціалістам з питань навчально-виховної роботи з дітьми, в зв’язку з чим покращилась якість організації життєдіяльності дітей, удосконалювались їх теоретичні знання та практичні вміння.

Проводилась цілеспрямована просвітницька робота з розширення знань педагогів щодо формування активно-пізнавального ставлення дітей до навколишнього світу, навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, основ безпечної поведінки влітку. Педагогам надавалися рекомендації щодо розвитку пізнавальної активності дошкільників, організації екперементально-дослідницької діяльності дітей у природі, виховання дошкільника-діяча.

Педагоги закладу були активними учасниками організаційно-методичних заходів району, міста та на міжнародному рівні. Їх перспективні педагогічні досвіди, розробки, виступи відзначаються високим рівнем професійної активності та творчого потенціалу, якісною підготовкою. У звітний період проводилась цілеспрямована робота з пропагування творчих досягнень педагогів закладу. Вихователі Лук’яненко І.А., Медяник М. А., Клафас Т. П., Руднєва О. А., презентували досвіди роботи на районній виставці «Педагогічна майстерня дошкілля 2017». Вихователь Медяник М. А. посіла ІІ місце у номінації «Педагогічна розробка» міського етапу конкурсної програми « Турбота молоді - «ДОВКІЛЛЯ» міського проекту «Екологічний вектор». У березні 2017 року колектив дошкільного закладу приймав участь у VIII міжнародній виставці « Сучасні заклади освіти -2017». Вихователь Лелюк М. С. нагороджена золотою медаллю в номінації «Сучасні соціально-психологічні та педагогічні технології підтримки дітей і дорослих в умовах кризової ситуації» за перспективний педагогічний досвід « Формування економічної грамотності дітей дошкільного віку». Досвід роботи керівника гуртка Палійчук О. В. з музейної педагогіки відзначено дипломом за активну участь у створенні сучасної якісної системи національної освіти. Колектив ДНЗ № 55 нагороджений почесною грамотою Запорізької міської ради за внесок у розвиток освітньої системи міста Запоріжжя та успішну презентацію перспективного досвіду на міжнародному рівні.

Впродовж року узагальнено досвіди педагогів Косми І. М. з формування знань та елементарних уявлень про всесвіт у дітей дошкільного віку,Білик Т. В. з розвитку сенсорно-пізнавальної компетенції дітей дошкільного віку. Продовжена робота над вивченням системи роботи у педагогічний досвід вихователів Клименко Л. О. та Бортнікової Н. П. з розвитку комунікативних та художньо-естетичних навичок дітей засобами театралізованої діяльності, Дунаєнко Л. В. з мовленнєвого розвитку нетрадиційними формами роботи.

На виконання заходів з національно патріотичного виховання впродовж року створювалися умови для організації розвивального середовища. Так на території об лаштований фрагмент ландшафтів та природних зон (куточок фруктового саду, «сільське подвір’я»). Проведено фестиваль етичних мініатюр за творами В. Сухомлинського, який сприяв виробленню у дошкільників цілісної системи уявлень і елементарних понять про загальнольнолюдські, національні, морально-духовні цінності.На виконання річного завдання щодо формування сенсорно-пізнавальної компетенції дошкільників в організованій та самостійній формах взаємодії засобами моделювання та експериментуванняпроаналізовано стан з даного питання та визначені перспективипоповнення матеріалів зформування сенсорно-пізнавальної компетенції вихованців.

З метою використання інформаційно-комунікаційних технологій у роботі з педагогами ДНЗ, слухачами курсів ЗОІППО, учасниками районних методичних об’єднань методичний кабінет обладнано телевізором. Продовжується поповнення матеріалів з практики роботи педагогів дошкільного навчального закладу, методичних рекомендацій, новинок методичної літератури. Проведено підписку на фахові періодичні видання комплект «Зразковий дошкільний заклад», журнал «Дошкільне виховання» на ІІ півріччя 2016 року та І півріччя 2017 року.

Вжиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально – технічної бази дошкільного навчального закладу

Влітку 2016 року була проведена належна робота щодо готовності дошкільного навчального закладу до роботи у 2016-2017 н. р.

В ході підготовки до нового навчального року були проведені наступні роботи: на спортивному майданчику укладено бордюр 275 м., підготовлена основа з відсіву 250 м. кв. для замощення тротуарною плиткою навколо спортивного майданчика, укладено 250 м. кв. тротуарної плитки навколо спортивного майданчика, замощено відсівом спортивний майданчик площею 240 м.кв., демонтовано старі колеса та укладена доріжка з розбігу для стрибків у довжину, вивезено обрізані гілки (на суму 65350 грн.). Пофарбовано та відремонтовано коридори (ІІІ блок, І поверх) (на суму 4010 грн.).В групі для дітей раннього віку «Півник»поцикльовано паркет та покрито лаком, в групі для дітей раннього віку «Сонечко»відремонтовано та пофарбовано стелю (на суму 6000 грн.). Роботи здійснено за допомогою батьків вихованців, що вступили до ДНЗ у 2016 році.

Батьками групидітей середнього дошкільного віку «Перлинка» відремонтовано групове приміщення. В усіх групових приміщеннях, музичній залі, коридорах, кабінетах підлога покрита лаком на харчоблоці пофарбовані двері, обладнання, тощо. На групових майданчиках відремонтоване та пофарбоване обладнання, стіни, прикрашені дитячими малюнками.

(Роботи здійснені працівниками, батьками дошкільного закладу за рахунок благодійної допомоги батьків вихованців ДНЗ).

З вересня 2016 року по травень 2017 року завідувачем були порушені клопотання та підписані головою батьківського комітету Гребінюк О. В. голові правління фонду «Освіта» про оплату рахунків на забезпечення дошкільного закладу першочерговими матеріалами (миючими та дезінфікуючими засобами, господарчими товарами, сантехнічними матеріалами, електротоварами, посудом, канцтоварами, медикаментаи., будівельними матеріалами, вапном, тканиною, грунтом, відсівом, піском), також на поліграфічні послуги, обслуговування вхідних дверей, ремонт технологічного обладнання, ремонт та обслуговування комп’ютерної техніки, підписку періодичних видань, дезінсекцію, демонтаж та укладку тротуарної плитки, плитку тротуарну, телевізор, участь у міжнародній виставці педагогічних досягнень. (На суму 139708 грн. 52 коп.)

Всі матеріали поставлені на облік та складені акти виконаних робіт.

Впродовж року, завдяки згуртованій роботі батьківських комітетів усіх вікових груп, діти були забезпечені іграшками, канцтоварами, навчально-дидактичними посібниками, для використання вихователями у навчально – виховній роботі, виготовлені меблі в групах «Казкова», «Веселка», «Бджілка», «Джерельце», «Півник», придбано телевізор в групу «Казкова», які були відображені в актах та поставлені на облік централізованою бухгалтерією ТВО Олександрівського району.

В рамках щорічної акції «Травневі дзвоники» - музична вистава «В країні «Казкарії», було виготовлено та встановлено лабіринт на спортивному майданчику (8280,00 грн.).

Щороку поповнюється зеленими насадженнями «Алея випускників». Батьки вихованців груп старшого дошкільного віку «Пролісок», «Зіронька», «Дзвіночок», висадили хвойні кущі на суму (1800 грн.)

В підготовці до літнього оздоровлення за рахунок коштів груп центральне подвір’я ДНЗ було прикрашене яскравими квітами петунії, вербени, традесканції, фуксії. Розгорнуте та дообладненне (квітами) «сільське подвір’я» (на суму 2600,00 грн.). На кожному груповому майданчику працівниками груп та батьками проводилася спільна робота з висаджування квітів, пофарбування обладнання, створення ігрових осередків для сюжетно-рольових ігор «Сім’я», «Дитячий садочок», «Шофери», «Моряки» (в групах «Лісова пісня», «Козачок», «Веселка», «Бджілка», «Перлинка»). Встановлені пісочниця на майданчику групи «Перлинка», кришка на пісочницю на майданчику групи «Веснянка», в групі « Джерельце» оновлено пофарбування та розмальовано обладнання.

Фінансово-господарча діяльність ДНЗ № 55 здійснюється згідно з кошторисом, сформованим міською радою. Фінансові асигнування на 2016-2017 н. р. заплановано лише на захищені статті.

Керівником ДНЗ № 55 доведено до відома громадськості виступ Юлії Володимирівни Погрібняк директора департаменту освіти і науки Запорізької міської ради про освітню галузь та перелік придбання товарів з 01.09.2016- 31.05 2017 за рахунок бюджетних та депутатських коштів.

У звітному році завідувачем Мурашовою І. Г. були надані звернення до депутатів Запорізької міської ради Гурської Н.М., Константинова О. О., Васильчука Г. М., , депутата Запорізької обласної ради Бєлікова С. Б., до генерального директора ПАТ «Запоріжсталь» Шурми Р. І., в.о. генерального директора ПАТ «Дніпроспецсталь» Корнієвського В. М., заявки на проведення суботників депутатам Запорізької міської ради Гурській Н.М., Володькову М. М., клопотання начальнику ТВО Єременко Л. В. за ініціативою батьків до депутатів Запорізької міської ради Кальцева В. Ф., Прасола М. В.

Перелік звернень, заявок до депутата Запорізької міської ради Гурської Н.М.

Дата звернення Назва документу До кого Питання з якими звернулися Відмітка про виконання
17.06.2016 Заявка депутату ЗМР Гурській Н.М. Заявка на проведення суботнику 18.08.2016 на суму 5000,00 грн. Виконано
31.08.2016 Клопотання депутату ЗМР Гурській Н.М. Про надання допомоги в озелененні ДНЗ (кущів-спереї) 300 шт., 20 дерев кленів Виконано
31.08.2016 Клопотання депутату ЗМР Гурській Н.М. Про надання допомоги ДНЗ на придбання телевізору 1000,00 грн. Виконано
06.03.2017 Клопотання депутату ЗМР Гурській Н.М. Про виділення коштів з депутатського фонду на встановлення елементів дитячого майданчику «Колода», «Місток», «Дуги для підлізання» на суму 5900,00 Виконано
17.06.2016 Заявка депутату Володькову М. М. Заявка на проведення суботнику 18.08.2016 на суму 5000,00 грн. Виконано
06.03.2017 Заявка депутатам ЗМР Володькову М. М. Гурській Н.М. Заявка на проведення суботнику 25.04.2017 на суму 10000,00 грн. Виконано

Перелік звернень, заявок до депутата Запорізької міської ради Константинова О. О., Васильчука Г. М., Кальцева В. Ф., Прасола М. В.

Дата звернення Назва документу До кого Питання з якими звернулися Відмітка про виконання
21.02.2017 Клопотання депутату ЗМР Константинову О.О. Про виділення коштів з депутатського фонду на облаштування паркану Виконано
20.03.2017 Звернення депутату ЗМР Васильчуку Г. М. Про виділення коштів на встановлення елементів дитячого майданчику «Пеньки-ходунки», «Коріб для стрибків», лавки на суму 10000, 00 грн. Виконано
19.09.2016 Клопотання депутату ЗМР Кальцеву В. Ф. Про сприяння у вирішенні питання щодо заміни вікон (група «Дзвіночок») Виконано
10.03.2017 Клопотання депутату ЗМР Прасолу М. В. Про надання допомоги на встановлення енергозберігаючих вікон в групі «Козачок» Виконано

Перелік звернень, заявок до депутата Запорізької обласної ради Бєлікова С. Б.

Дата звернення Назва документу До кого Питання з якими звернулися Відмітка про виконання
11.04.2017 Клопотання депутату ЗОР Бєлікову С. Б. Про виділення коштів на встановлення обладнання зовнішнього електроосвітлення на суму 31131,08 В роботі

Перелік звернень до генерального директора ПАТ «Запоріжсталь» Шурми Р. І., в.о. генерального директора ПАТ «Дніпроспецсталь» Корнієвського В. М.

Дата звернення Назва документу До кого Питання з якими звернулися Відмітка про виконання
15.05.2017 Звернення до голови правління ПАТ «Запоріжсталь» Шурми І. Р. надати фінансову допомогу на виконання робіт з покриття фізкультурного майданчику (240 м2 ) сучасним штучним покриттям
15.05.2017 Звернення до в.о. голови правління ПАТ «Дніпроспецсталь» Корнієвського В. М. надати фінансову допомогу на виконання робіт з покриття фізкультурного майданчику (240 м2 ) сучасним штучним покриттям

Перелік звернень, заявок до начальника ТВО Єременко Л. В.

Дата звернення Назва документу До кого Питання з якими звернулися Відмітка про виконання
06.06.2016 Клопотання начальнику ТВО Єременко Л. В. Про надання допомоги у заміні водостоків В роботі
29.06.2016 Клопотання начальнику ТВО Єременко Л. В. Потреба в технологічному обладнанні на харчоблоці Частково виконано
22.07.2016 Клопотання начальнику ТВО Єременко Л. В. Про надання допомоги, щодо забезпечення ПБ в ДНЗ: - Страхування членів пожежної дружини; - Вогнегасна обробка дерев’яних конструкцій; - Установка автоматичної пожежної сигналізації; - Ідентифікація об’єкту та узгодження її з державним інспектором цивільного захисту та техногенної безпеки; - Встановити двері ЕІ-30. В роботі
12.09.2016 Клопотання начальнику ТВО Єременко Л. В. Про потребу забезпечення вогнегасниками В роботі
12.09.2016 Клопотання начальнику ТВО Єременко Л. В. Про потреби в технологічному обладнанні, меблів та м’якого інвентарю по ДНЗ Частково виконано м’якого інвентарю: - рушники - 94 шт. - подушки – 60 шт.
10.02.2017 Клопотання начальнику ТВО Єременко Л. В. Про потреби матеріально-технічної бази ДНЗ у 2017 році В роботі

Вжиті заходи щодо забезпечення ДНЗ № 55 кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки

В 2016 році відбулася значна подія - нашому дошкільному закладу виповнилося 25 років.

У 2016-2017 навчальному році трудовий колектив налічував 63 особи (5 з яких знаходяться у відпустці по догляду за дитиною до досягнення неї трьох років). За штатним розписом типових штатних одиниць (педагогічні працівники) – 37,52. Із загальної кількості: завідувач – 1, вихователі – 16, вихователь-методист - 1, музичний керівник – 2, практичний психолог – 0, керівник гуртка – 2 (1 за сумісництвом), заступник завідувача господарства – 1, помічники вихователів – 14, обслуговуючий персонал - 15, медична сестра з дієтичного харчування – 1.

Педагогічна освіта та професійна підготовленість педагогічних працівників дозволяє надавати освіті послуги на достатньому рівні.

Впродовж звітного періоду до дошкільного навчального закладу прийнято 4 особи з них: 2 педагогічних працівника, 2 МОП. Звільнився 1 технічний працівник за власним бажанням. В ДНЗ є вакансії вихователя, практичного психолога за якими неодноразово подавалися об’яви в газети на дошки об’яв, соціальні мережі, до педагогічного коледжу та ТВО Олександрівського району.

З метою, визначення відповідності педагогів займаній посаді та визначення рівня їх кваліфікації у відповідності з перспективним планом атестації, в ДНЗ проводиться атестація педагогічних працівників. Впродовж 2016-2017 навчального року атестацію пройшли 6 педагогічних працівників – вихователі ( 23 % від загальної кількості педагогічних працівників). За підсумками атестації у 2016-2017 н. р. атестаційною комісією І рівня відповідають займаній посаді – 6 педагога, на відповідність раніше встановленому тарифному розряду – 1 педагогічний працівник, присвоєно кваліфікаційну категорію спеціаліст «першої категорії» – 2 педагогічним працівникам, присвоєно кваліфікаційну категорію спеціаліст «другої категорії» – 1 педагогічному працівнику, атестаційною комісією ІІ рівня присвоєно кваліфікаційну категорію спеціаліст «вищої категорії» – 2 педагогічним працівникам, підтверджено звання «вихователь-методист» – 1 педагогічному працівнику.

У ході атестації порушень термінів проходження атестації, вимог чинного законодавства щодо оформлення атестаційних листів, термінів подання матеріалів на розгляд членів атестаційної комісії - не було. Атестація педагогічних працівників здійснювалась відповідно до перспективного плану атестації. Конфліктних ситуацій стосовно атестації педагогічних працівників впродовж 2016-2017 навчального року не виникало.

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я вихованців та педагогічних працівників

Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Організація харчування в ДНЗ здійснюється згідно діючої нормативної бази: Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом МОіН і МОЗ України від 05.05.2006 № 523/12397 зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 26.02.2013 № 202/165, Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» від 22.11.2004 № 1591, Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом МОЗУ від 23.04.2016 № 234, Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних та комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах та інших документів, що регламентують діяльність ДНЗ.

Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог до харчоблоку та процесу приготування і зберігання їжі. З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворо дотримують установлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни. Результатом є відсутність зафіксованих випадків отруєнь і кишкових захворювань дітей та відсутність зауважень з боку СЕС.

Аналіз виконання норм харчування за 2016-2017 н. р. показав, що, в цілому, харчування дітей у дошкільному навчальному закладі раціональне, збалансоване та різноманітне. Асортимент продуктів харчування задовільний.

За звітний період:

- на 100 % виконано норми олії, цукру, масла вершкового, м'яса, сиру твердого, яєць, фрукти

- приближені до норми виконання 90 % - картопля, сметана, м’ясо ,овочі

- не відповідають нормам: сир кисломолочний, молоко, риба – 50 %-70 % (у зв'язку з недопостачанням даних продуктів постачальниками).

В дошкільному закладі організоване дієтичне харчування для 11 вихованців.

Аналіз антропометричних даних, як чинника збалансованого харчування вказує, що вихованці мають показники ваги і росту в межах вікової норми.

З метою дотримання соціально-правових гарантій щодо забезпечення харчуванням дітей пільгових категорій, на виконання наказу департаменту освіти і науки, молоді та спорту від 03.03.2016 № 125р «Про звільнення від плати за харчування дітей у комунальних дошкільних навчальних закладах» у дошкільному закладі організовано безоплатне харчування:

- дітям з сімей, які мають трьох і більше дітей – 8 дітей.

- дитині, позбавленої батьківського піклування – 1

- дітям-інвалідам – 1

- Дітям із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям – 5

- дітям із числа сімей АТО – 1

У 2016-2017 навчальному році контингент вихованців налічував у середньому 354 особи (134 % понад проектної потужності). Показник фактичного відвідування у 2016-2017 році – 56 % (у 2015-2016 – 65 %). Зусилля колективу спрямовувалися на збереження впродовж року затвердженого контингенту дітей, зниження показника відсутності вихованців, як через хворобу так і за сімейними обставинами, велась кропітка роз’яснювальна робота серед батьків про необхідність відвідування закладу дітьми систематично. Намітилася тенденція до збільшення пропусків за сімейними обставинами – 38 % (у 2016 – 23,3 % ).

У звітному році діяльність колективу спрямовувалася на реалізацію Плану заходів розвитку дошкільної освіти в Олександрівському районі на 2012-2017р.р. в частині «Збереження та зміцнення здоров’я дітей з раннього дитинства».

Фізкультурно-оздоровча робота мала цілеспрямований планомірний характер, реалізувалася у різноманітних формах: були проведені спортивні змагання «Перші кроки», Дні здоров’я з безпеки життєдіяльності, з валеологічнонго виховання дітей, Зимове спортивне свято, спортивні змагання «Веселі старти» - дітей старшого дошкільного віку ДНЗ № 55, ДНЗ № 108 та 1-А класу ЗГ № 2, свято до Дня захисту дітей «Хай любов зігріває дітей завжди».

У жовтні 2016 року проведено щорічний поглиблений огляд вихованців ДНЗ відповідно до «Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільному закладі», затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 14.06.2002 № 826 лікарем-педіатром дошкільного закладу. Відповідно до рівня фізичного здоров’я кожної дитини визначені групи здоров’я та надані рекомендації щодо регулювання фізичного навантаження дітей, віднесених до підготовчої й спеціальної групи фізичного виховання. У кожній віковій групі ведуться паспорти здоров’я вихованців, в яких простежується динаміка руху дітей у фізкультурних групах та рекомендації лікаря-педіатра про особливості загартування дітей після перенесених хвороб. Загальний стан захворюваності вихованців аналізується медичними працівниками щоквартально, узагальнюються циклограмами, інформацією. За результатами річної звітності видано наказ, затверджено план заходів щодо зниження захворюваності.

У дошкільному навчальному закладі для надання невідкладної медичної допомоги вихованцям укомплектовано аптечку з набором медичних препаратів згідно Переліку лікарських засобів та виробів медичного призначення, затвердженого наказом МОНУ і МОЗУ від 30.08.2005 № 432/496 , діє ізолятор.

Продовжується робота щодо приведення дитячих меблів у відповідність до Санітарного регламенту. Дошкільний заклад укомплектований стільцями у відповідності до санітарних норм і правил на 80 %. Потребує доукомплектування м'який інвентар (до 3-х комплектів постільної білизни та 2 наматрасника на кожну дитину).

Значна увага приділяється дотриманню затвердженого режиму дня, розкладів занять у всіх вікових групах, загартовуючим заходам. Впродовж року продовжується проведення ранкової гімнастики на свіжому повітрі.

Один раз на квартал здійснюються комісійні перевірки безпечності експлуатації і закріплення меблів, фізкультурного обладнання, малих архітектурних форм на ділянках дошкільного закладу. В ході контролю небезпечного для використання обладнання й устаткування не виявлено.

З метою формування у дітей життєво важливих рухових умінь та навичок, розвитку фізичних якостей, забезпечення належного рівня фізичної підготовленості й фізичної культури взагалі, задоволення потреб в русі, виховання стійкого інтересу до рухової активності в дошкільному закладі створені відповідні матеріально-технічні умови, а саме: фізкультурна зала містить фізкультурне обладнання, перелік якого відповідає 70 % від встановленої потреби, куточки рухової діяльності в групових приміщеннях укомплектовані на 75 % згідно «Типового переліку обов'язкового обладнання, навчально-наочними посібників та іграшок в ДНЗ». Стало можливим використання спортивного майданчика після проведеного ремонту та обладнаного спортивного міні майданчика на якому встановлені місток, колода, дуги для підлізання, пеньки, лавки дитячі, лабіринт, обладнано «стежку здоровя».

Відповідно до статей 14, 17 Закону України «Про охорону пра­ці», статті 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населен­ня» від 24.02.94 р. № 4004-ХІЇ (із змінами), статей 15,21 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 06.04.2000 р. № 1645-ІИ (із змінами), Положення про медичний огляд працівни­ків певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.94 р. № 45, Постанови Кабінету Міністрів України «Про порядок проведення обов'язкових профілактичних ме­дичних оглядів та видачі особистих медичних книжок» від 23.05.2001 р. № 559, усі працівники навчального закладу проходять періодичні безоп­латні медичні огляди з метою запобігання поширенню інфекційних і паразитарних захворювань серед населення та з метою убезпечення здоров'я дітей і праців­ників дошкільного навчального закладу від різного роду захворювань.

Згідно положення «Про порядок забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту» (наказ Держкомітету з промислової безпеки, ОП та гірничого нагляду № 53 від 24.03.2008 р.) відповідні категорії працівників, а саме помічники вихователів, кухарі, машиністи із прання спецодягу та ремонту білизни, двірник, забезпечені спецодягом та спецвзуттям (двірник) за рахунок коштів ГБФ «Освіта». Проте на теперішній час необхідно поповнення спецодягу (халати) для кухарів, помічників вихователів.

З метою запобігання випадкам травматизму невиробничого характеру з працівниками проводяться бесіди щодо дотримання правил безпеки життєдіяльності у побуті, розроблений та затверджений план профілактичних заходів щодо попередження невиробничого травматизму.

Згідно ст. 2 Закону України «Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового державного соціального страхування» виплачується допомога по тимчасовій втраті працездатності, починаючи з 6 дня, перші 5 днів оплачуються за рахунок ФОП ДНЗ № 55.

Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм

На виконання Закону України «Про охорону дитинства, з метою забезпечення соціального захисту законних прав та інтересів дітей під час навчально-виховного процесу, необхідних умов для навчання, виховання, фізичного, психічного, соціального, духовного та інтелектуального розвитку дітей, їх активної життєдіяльності, з метою вдосконалення організації роботи зі своєчасного виявлення та здійснення контролю за умовами життя, навчання і виховання дітей пільгових категорій, відповідальність за охорону життя, прав та інтересів дітей покладено на завідувача дошкільного навчального закладу Мурашову І. Г. В ДНЗ сформовано банк дітей пільгових категорій, дітей, що опинилися у складних життєвих обставинах не виявлено.

В ДНЗ забезпечуються та виконуються заходи по створенню безпечних умов праці відповідно до вимог нормативних документів з охорони праці.

Проведені навчання і перевірка знань працівників, які зайняті на роботах з підвищеною небезпекою.

З метою дотримання працівниками вимог Закону України «Про охорону праці», нормативних актів про охорону праці, технологічних процесів проводяться інструктажі (ввідні, на робочому місці, повторні, планові, позапланові).

При наданні щорічної відпустки педагогам виплачується матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі 100% - згідно діючого законодавства ст.57 закону України «Про освіту». Надаються в різних формах додаткові оплачувані відпустки працівникам з ненормованим робочим днем тривалістю до 7 календарних днів згідно переліку посад, затвердженому МО України від 11.03.1998 р. та ст. 8 закону України «Про відпустки» та за особливий характер праці (Постанова Кабміну № 1290 від 17.11.1997). Жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років, одиноким матерям за їх бажанням щорічно надається додаткова оплачував відпустка тривалістю 10 календарних днів (ст. 19 Закону України «Про відпустки»)

Система роботи закладу щодо попередження травматизму

З урахуванням специфіки промислового міста належна увага приділяється організації роботи з персоналом та вихованцями з цивільного захисту, по забезпеченню готовності сил і засобів до дій у надзвичайних ситуаціях. Діяльність адміністрації спрямована на виховання в учасників освітнього процесу якостей свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайної ситуації; формування навиків безпечної поведінки у різних нестандартних ситуаціях, формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, з протипожежної безпеки.

Стан травматизму вихованців та працівників дошкільного навчального закладу знаходиться на постійному контролі, інформація про стан травматизму надається до ТВО щокварталу. Нещасні випадки, під час навчально-виховного процесу з працівниками та вихованцями у 2016-2017 н. р. відсутні, у побуті з працівниками сталося 2 випадки.

З метою ініціювання участі педагогів, активних батьків органами управління та громадського самоврядування в дошкільному закладі є :

- педагогічна рада;

- батьківський комітет ДНЗ та батьківські комітети груп;

- рада дошкільного закладу;

- загальні збори батьків та членів трудового колективу

Обговоренню на засіданнях Ради ДНЗ № 55 підлягали питання:

- поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення навчально-матеріальної бази;

- організація літнього оздоровчого періоду;

- організація і підготовка новорічних свят;

- організація і проведення благодійної акції «Травневі дзвоники»;

- взаємодія дошкільного навчального закладу з громадським благодійним фондом «Освіта».

Згідно Положення про батьківські комітети дошкільного закладу в ДНЗ № 55 були засновані та легалізовані комітети груп. Завдяки небайдужому ставленню батьківських комітетів усіх вікових груп до проблем сьогодення, у тісній співпраці з педагогами та батьками у дошкільному закладі створені та продовжують створюватися якнайкращі умови для здобуття якісної дошкільної освіти, розвитку та виховання дітей, дотримуються належні санітарно-гігієнічні та матеріально-технічні умови функціонування закладу.

На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 року організація роботи зі зверненнями громадян є важливою складовою управління закладом. З 01.09 2016 року по 31.05.2017 року письмових звернень – не було.

Прийом громадян в ДНЗ ведеться двічі на тиждень. Звернень, що не відносяться до роботи дошкільного навчального закладу не було.

Шановні батьки! Впродовж навчального року ми отримали багато добрих відгуків, побажань на нашу адресу, і побачили, що Ви – небайдужі батьки і Вас цікавить кожна хвилина, прожита дитиною в дошкільному навчальному закладі.

Завтра новий день, і ми разом з Вами повинні зробити все можливе, щоб він був спокійним, добрим і радісним для наших дітей.

ПЕРЕЛІК ПРИДБАНИХ ТОВАРІВ
з 01.09.2016 -31.05.2017 року по ДНЗ № 55

(Депутатський фонд)

№ п/п Найменування Кількість, шт.. Ціна Сума
1. Сушильна машина 1 14871,50 14871,50
2. Котел харчовий 1 16899,00 16899,00
3. Телевізор 1 10000,00 10000,00
4. Пресс гладильний 1 11545,45 11545,45
5. Пральна машина 1 55308,00 55308,00
6. Ноутбук 1 8100,00 8100,00
7. Ноутбук 1 9800,00 9800,00
Итого: 126523,95

ПЕРЕЛІК ТОВАРІВ, РОБІТ І ПОСЛУГ,
ОТРИМАНИХ ЯК БЛАГОДІЙНА ДОПОМОГА ВІД БАТЬКІВ
ВИХОВАНЦІВ НА ПЕРШОЧЕРГОВІ ПОТРЕБИ У ДНЗ № 55

з 01.06.2016 по 31.05.2017р

№ п/п Матеріали Сума
1. Канцтовари (диски, ватман, папір, швидкозшивачі, журнали для ведення ділової документації ) 370-02
2. Сантехнічні матеріали(шор крани, шланги, манжети, картриджі для змішувачів, букси) 799-00
3. Обслуговування оргтехніки (заправка картриджів ) 770-00
4. Заміна барабану картриджа 140-00
5. Господарчі товари (крохмаль, лимонна к-та,синька, батарейки; колеса для тачки – 2шт ( 300,0); смуга фігурна (310,0); ремінь для швейної машини – 2шт; щітка тротуарна; ножі поварськи – 4шт (204,0); дюбеля, саморізи, свірло , замок навісний(150,0); мастило для замків; куточки для кріплення меблів(179,8); дерев’яний настил, дошка (харчоблок) (280,0); стенди – 3шт(410,0); ліска для тримеру, бензин (покіс трави)(273,5); таз, миски на харчоблок (154,29); 3300-76
6. Будівельні матеріали (колорекс,фарба, розчинник, малярна стрічка, валік, пензли) 249-00
7. Медикаменти (сальбутамол аерозоль) 61-15
8. Електротовари (лампочки для підвалу 36v, патрон керамич., вилка, трійник) 192-00
9. Матеріали для виготовлення атрибуту для виступу дітей на районному етапі фестивалю дитячої майстерності «Зірочки дошкілля» Банти, носки білі для виступу 685-61 416-00
10. Копір овальні послуги 31-30
11. Атрибути для нагородження з нагоди 25-ті річчя ДНЗ (значок-розетка – 20шт , ваза скляна з логотипом -3шт, статуетка «Ніка» - 4шт, медаль зі стрічкою – 4шт, вимпел текстильний1шт) 2000-00
12. Елементи для оформлення панелі І поверх І блок (сонечко, хмарки, елементи під магніт) 960-00
13. Підключення Інтернету до спортивної зали Комутатор (розводка Інтернету по групам) 119-00 189-00
14. Оплата услуг Інтернету 840-00
15. Підписка газети «Даїшка» 32-15
16. Підключення домофонної трубки гр.. «Бджілка» 1500-00
17. Поповнення рахунку службового мобільного телефону 150-00
18. Покіс трави (серпень -400,00, травень – 800,00) 1200-00
19. Зварювальні роботи (Ремонт хвіртки, виготовлення атрибуту для виступу дітей на районному етапі фестивалю дитячої майстерності «Зірочки дошкілля» - шар) 700-00
20. Відправлення замовних листів 33-56
21 Замощення спортивного майданчику відсівом площею 240 кв. м Ремонт доріжки навколо спортивного майданчику: - Укладено бордюр 275 пог. м - Підготовка основи з відсіву 250 кв. м - Укладено тротуарної плитки 250 кв. м Демонтовано старі колеса та укладена доріжка з розбігу для стрибків у довжину Вивезено обрізані гілки 65350-00
22. Пофарбовано та відремонтовано коридори (ІІІ блок, І поверх) 4010-00
23. В групі для дітей раннього віку «Півник» по цикльовано паркет та покрито лаком 51,7 кв. м 6500-00
24. В групі для дітей раннього віку «Сонечко» відремонтовано та пофарбовано стелю 51кв. м 6000-00
Всього 96598-55

ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ДНЗ № 55
ПО БЛАГОДІЙНОМУ ФОНДУ «ОСВІТА»

за період з 01.06.2016 по 31.05.2017р

№ п/п Матеріали Сума
1. Поліграфічні послуги (меню-требование) 460-00
2. Обслуговування вхідних дверей 3094-98
3. Дез. засоби 2872-80
4. Миючи засоби 25980-32
5. Господарчі товари(серветки паперові, серветки віскозні, туалетний папір, рукавиці гумові, рукавиці трикотажні, ганчірки для миття підлоги, шкребки металеві, пакети для сміття, мітли, граблі, відра пластік.,) 21483-27
6. Сантехнічні матеріали 4620-52
7. Електротовари 8980-67
8. Посуд 2203-13
9. Матраці 2290-00
10. Канцтовари 3378-70
11. Будівельні матеріали 687-40
12. Медикаменти 947-74
13. Ремонт технологічного оборудования 18020-80
14. Ремонт та обслуговування комп’ютерної техніки 7789-00
15. Мобільний телефон (для службового використання) 609-00
16. Телевізор 12800-00
17. Підписка видань 3325-89
18. Тканина 1613-00
19. Грунт 3757-50
20. Відсів 1800-00
21. Пісок 900-00
22. Участь в міжнародній виставці 990-00
23. Плитка тротуарна 5189-80
24. Демонтаж та укладка тротуарної плитки 4830-00
25. Дезінсекція 700-00
26. Вапно 384-00
Всього: 139708-52
Кiлькiсть переглядiв: 136

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.