/Files/images/7187.gif /Files/images/кер.-350x216.jpg

ЗВІТ

завідувача дошкільного навчального закладу (ясел-садка) № 55 «Калиновий цвіт»
Запорізької міської ради Запорізької області на загальних зборах колективу та батьків або осіб, які їх замінюють про діяльність у
2018-2019 начальному році

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 55 «Калиновий цвіт» Запорізької міської ради Запорізької області функціонує з липня 1991 року. Завідувач – Мурашова Іраїда Григорівна (освіта вища, педагогічний стаж – 40 років, на посаді 28 років).

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 55 «Калиновий цвіт» Запорізької міської ради Запорізької області здійснював освітню діяльність відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Статуту дошкільного навчального закладу (ясел-садка) № 55 «Калиновий цвіт» Запорізької міської ради Запорізької області, затвердженого рішенням Запорізької міської ради 30.11.2016 № 36.

Засновником і власником дошкільного закладу є територіальна громада в особі Запорізької міської ради. За дорученням засновника Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради (далі – Департамент) є органом управління майном закладу, здійснює фінансування дошкільного закладу. Штатний розпис на 2018-2019 навчальний рік відповідає типовим штатним нормативам дошкільного навчального закладу в межах затвердженого фонду заробітної плати. Відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України, Профспілки освіти і науки України (лист від 17.02.2011 року № 1/9-108, № 02-8/97) штатний розпис погоджено з виборним профспілковим органом первинної профспілкової організації, затверджений у Департаменті освіти і науки Запорізької міської ради.

Проектна потужність: 265 місць. Дошкільний заклад розрахований на 14 вікових груп. Групи комплектуються за віковими ознаками.
Функціонують -14 груп:

3 групи раннього віку

4 групи молодшого дошкільного віку

3 групи середнього дошкільного віку

4 групи старшого дошкільного віку

Режим роботи груп:
7 груп у 10,5 годинному режимі (7.00 - 17.30);
7 груп у 12 годинному режимі (7.00 - 19.00).
На кінець навчального року загальна кількість дітей становила 340.

Матеріально-технічна база дошкільного закладу в задовільному стані, включає будівлі, споруди, земельну ділянку, комунікації, інвентар, обладнання, інші матеріальні цінності.

В дошкільному навчальному закладі продовжує функціонувати власний сайт: dnz55.zp.sch.in.ua, електронна пошта: dnz-55@ukr.net , забезпечено супроводження комп’ютерної програми «КУРС: Дошкілля» та проведена серед громадськості роз’яснювальна робота щодо функціонування електронної реєстрації дітей для влаштування у дошкільний заклад.

В мережі Facebook продовжено інформування батьків та педагогів через групи «Заклад дошкільної освіти № 55 «Калиновий цвіт» та «Педагоги закладу дошкільної освіти № 55 «Калиновий цвіт».

Групи комплектувались переважно у серпніі.
Зарахування дітей в дошкільний заклад здійснювалось завідувачем дошкільного закладу протягом календарного року на підставі:
- направлення ТВО Олександрівського району
- заяви батьків або осіб, які їх замінюють;
- свідоцтва про народження дитини;
- довідки дільничного лікаря про стан здоров’я дитини та епідеміологічне оточення;
-довідки про щеплення.

Соціальний паспорт ДНЗ №55 на 2018 – 2019 навчальний рік

Категорії дітей Кількість
1 Діти, які залишились без піклування батьків Немає
2 Кількість дітей ЧАЕС Немає
3 Кількість дітей – інвалідів Немає
4 Кількість неповних сімей 29
5 Кількість багатодітних сімей 10
З них дітей, що відвідують ДНЗ 12
6 Кількість сімей «групи ризику» Немає
7 Діти з сімей АТО 8
8 Діти з малозабезпечених сімей 7

Контингент батьків соціально благополучний: переважають діти з сімей батьки яких є працівниками фірм, ТОВ, банків – 25,8%; підприємці – 15,5%; працівників бюджетних установ – 10,5%; державні службовці – 8,4%; робітники – 17,2 %; не працюють – 22,6 %.

На виконання наказу територіального відділу освіти Олександрівського району від 18.12.2018 року № 525 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку, вихованців закладів дошкільної освіти всіх типів і форм власності в Олександрівському районі» ведеться облік дітей дошкільного віку та вихованців, що здобувають освіту у ЗДО, вноситься достовірна інформація до інформаційної системи управління освітою (ICУО – http://zp.isuo.org) щодо чисельності вихованців закладу.

Програмове забезпечення освітнього процесу в закладі дошкільної освіти:

Інваріативна складова:

Комплексна освітня програма «Дитина в дошкільні роки», науковий керівник Крутій К. Л., лист МОН України від 06.11.2015 № 1/11-16160;

Програма розвитку дітей від пренатального періоду до 3х років «Оберіг», рекомендовано МОН України від 24.06.2014 року № 750;

Варіативна складова:

Парціальна програма гуртка «Мистецтво, діти та LEGO», укладач Клименко Л. О., керівник гуртка ДНЗ № 55 затверджена наказом Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації від 22.11.2018 № 684;

Програма спецкурсу з розвитку соціальної компетентності та відповідальності у дітей дошкільного віку «Один вдома «Плюс», укладачі Кузь Г. В., Сизоненко Г. М., затверджена наказом Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації від 16.02.2017

Програма та методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шашки «Цікаві шашки» укладач Семизорова В. В., лист ІІТЗО від 05.05.2015 № 14.1/12-Г-261.

У 2018-2019 навчальному році річні завдання були спрямовані:

1. Формування уявлень про багатоманітність професій як складової предметно-практичної компетенції засобами проектної діяльності.

2. Використання інтеграційної моделі гри з LEGO до пізнавальної, мовленнєвої та образотворчої діяльності дошкільників під час формування цілісної картини світу, основ світогляду.

Управлінські заходи спрямовувались на забезпечення системи у професійній освіті педагогів у різних формах, як-то узагальнення перспективних педагогічних досвідів, самоосвіта, взаємовідвідування методичних заходів, колективні перегляди, ознайомлення з досвідами педагогів району, міста, області, проходження курсів підвищення кваліфікації при ЗОІППО, участь у вебінарах, тренінгах.

Впродовж навчального року організовувалась допомога малодосвідченим спеціалістам з питань освітньої роботи з дітьми, в зв’язку з чим удосконалювались їх теоретичні знання та практичні вміння, покращувалась якість організації життєдіяльності дітей.

Проводилась цілеспрямована просвітницька робота розширення знань педагогів щодо ознайомлення здобувачів освіти з професіями різних сфер діяльності людини, прищеплення любові до рідної мови, книги, виховання совісті у дошкільному віці, організації експериментально-дослідницької діяльності у природі. Педагогам надавалися рекомендації щодо використання рухливих ігор з конструктором LEGO, знайомства дітей з власними правами.

В поточному навчальному році заклад дошкільної освіти продовжує приймати участь у проекті «Сприяння освіті» відповідно до меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством освіти і науки України та компанією The LEGO Foundation. Педагоги закладу пройшли тренінги з використання у роботі з дітьми технології «Шість цеглинок 2.0» та реалізації програми розвитку «Безмежний світ гри з LEGO». У жовтні 2018 року заклад дошкільної освіти відвідували педагоги закладу дошкільної освіти № 164 в рамках проектної ініціативи спрямованої на створення платформи для обміну досвідом Вrik mate. Присутні мали можливість ознайомитися з системою роботи, яка склалася у закладі дошкільної освіти щодо використання інтеграційної моделі гри з LEGO яка дає можливість дітям не лише оволодіти знаннями про життя, світ, природу, людей, самих себе, а й розвинути потребу в системному підході до об’єктів пізнання, сформувати вміння аналізувати, порівнювати предмети, об’єкти довкілля, тобто забезпечує цілісне сприймання світу.

У квітні 2019 року учасники освітнього процесу брали участь у дитячій архітектурній виставці-конкурсі «Професії майбутнього» у рамках Всеукраїнського фестивалю гри, навчання і натхнення «Play Fest» з проектом «Екосупервізер – професія майбутнього». Працюючи над проектом, проведено багато різноманітних заходів, екскурсій, зустрічей, створена безмежна кількість моделей, конструкцій. Спільна ідея об'єднала дітей, педагогів, батьків. До роботи долучалися наукові співробітники, екскурсоводи, бібліотекарі, дизайнери; використовувалися інтернет-ресурси. Під час спільних роздумів про майбутнє народилася професія екосупервізер - спеціаліст, який запобігатиме знищенню і відновлюватиме природні території до їхнього первозданного стану, щоб повернути світові його красу. Робота над проектом принесла багато позитивних емоцій, цікавих відкриттів, дала можливість досліджувати, експериментувати, пізнавати світ і себе в ньому, творити та імпровізувати. Учасники та заклад дошкільної освіти нагороджені дипломами за перемогу в номінації «Екологія та ресурсозбереження» та наборами LEGO.

Педагоги закладу дошкільної освіти долучилися до створення нового методичного посібника з використанням методики «Шість цеглинок», який буде надруковано та поширено серед закладів-учасників проекту та на широкий загал, організованою академією гри компанії LEGO Foundation. Власні вправи надіслані до академії гри. Розробки педагогів надруковані у методичному посібнику закладу дошкільної освіти № 55 «Власні вправи з використанням методики «Шість цеглинок».

Для успішної реалізації підходу «навчання через гру» з розвиваючим конструктором LEGO за основу було взято використання інтеграційного підходу до пізнавальної, мовленнєвої та образотворчої діяльності здобувачів освіти. Результати інноваційної роботи педагогів закладу освіти оформлено у методичний посібник «Інтеграція LEGO в освітній процес».

Педагоги закладу були активними учасниками організаційно-методичних заходів. Їх перспективні педагогічні досвіди, розробки, виступи відзначаються високим рівнем професійної активності та творчого потенціалу, якісною підготовкою. У звітний період проводилась цілеспрямована робота з пропагування творчих досягнень педагогів закладу. Педагоги Клименко Л. О., Куліченко Т. О., Литвиненко Н. І., Бабенко А. В. презентували власну систему та досвіди роботи під час районного «Тижня професійної майстерності 2019»; вихователь-методист Чорна Г. Б. провела воркшопи для педагогів закладів дошкільної освіти та вчителів перших класів Олександрівського району «LEGO – безмежний світ гри» та інструмент розвитку, навчання та партнерської взаємодії дорослих з дитиною»; на засіданні РМЦ ознайомила вихователів-методистів та завідувачів малокомплектних закладів дошкільної освіти з результатами впровадження ігрових та діяльнісних методів навчання за результатами участі у проекті «Сприяння освіті».

Впродовж року узагальнено досвід педагога Литвиненко Н. І. з формування національно-патріотичних почуттів старших дошкільників засобами українських народних ігор, який отримав рецензію науково-методичної ради КЗ «ЗОІППО» ЗОР.

На виконання заходів з національно патріотичного виховання впродовж року проводилися свята до Дня вишиванки, дня народження В. Сухомлинського, продовжувалась робота з облаштування на території фрагментів ландшафтів і природних зон України.

На виконання річного завдання щодо формування уявлень про багатоманітність професій як складової предметно-практичної компетенції засобами проектної діяльності проведено семінар-практикум «Ознайомлення здобувачів освіти з професіями різних сфер діяльності людини», розроблена модель роботи, картотека проектів з ознайомлення дошкільників з професіями дорослих, систематизовано матеріал з формування уявлень про професії різних сфер діяльності дорослого, презентація «Професії поруч нас» (за результатами тижня відкритих дверей для батьків).

Продовжується поповнення матеріалів з практики роботи педагогів дошкільного навчального закладу, методичних рекомендацій, новинок методичної літератури. Проведено підписку на фахові періодичні видання комплект «Зразковий дошкільний заклад», журнал «Дошкільне виховання».

Вжиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально – технічної бази закладу дошкільної освіти

Влітку 2018 року була проведена належна робота щодо готовності закладу до роботи у 2018-2019 н. р.

В ході підготовки до нового навчального року були проведені наступні роботи: на території закладу укладена пішохідна доріжка 90 м. кв. (на суму 37447 грн.). В групі для дітей раннього віку «Півник» відремонтовано спальну кімнату та замінено радіатори (на суму 25000 грн.), в групу для дітей раннього віку «Сонечко»придбано ігрові модулі – конструктори «Паравозик» та «Равлик» (на суму 12700 грн.), в групі раннього віку «Джерельце» замінено вікно на пластикове (5350 грн.), відремонтовані відкоси (1000 грн.), придбано меблі: шафу для горщиків, шафи для рушників (на суму 4900 грн.), виконані поточні косметичні ремонти в групах «Перлинка», «Козачок» (на суму 5000 грн.). Роботи здійснено за допомогою батьків вихованців, що вступили до ЗДО у 2018 році.

В усіх групових приміщеннях, музичній залі, коридорах, кабінетах підлога покрита лаком на харчоблоці пофарбовані двері, обладнання, тощо. На групових майданчиках збережене відремонтоване та пофарбоване обладнання, прикрашені дитячими малюнками стіни. (Роботи здійснені працівниками, батьками закладу дошкільної освіти за рахунок благодійної допомоги батьків вихованців ЗДО).

З червня 2018 року по травень 2019 року завідувачем були порушені клопотання та підписані головою батьківського самоврядування Гребінюк О. В. голові правління фонду «Освіта» про оплату рахунків на забезпечення закладу дошкільної освіти першочерговими матеріалами (миючими та дезінфікуючими засобами, господарчими товарами, сантехнічними матеріалами, електротоварами, посудом, канцтоварами, медикаментами, будівельними матеріалами, тканиною), також на поліграфічні послуги, обслуговування вхідних дверей, ремонт технологічного обладнання, ремонт та обслуговування комп’ютерної техніки, обслуговування пральної машини, підписку періодичних видань, дезінсекцію. (На суму 126 тис. 24 грн. 26 коп.).

Як благодійна допомога батьками надані товари та послуги з 01.06.2018 по 31. 05.2019 року (обслуговування оргтехніки, копіювальні послуги, оплата послуг інтернету, господарчі товари, канцтовари, сантехнічні матеріали, електротовари, будівельні матеріали, покіс трави, оголошення в періодичних виданнях (про вакансії), придбання батарей та комплектуючих матеріалів в групу «Лісова пісня», оформлення матеріалів для участі в Ахітектурній виставці-конкурсі «Професії майбутнього» (на суму 27705 грн. 09 коп.).

Впродовж року, завдяки згуртованій роботі батьківських громад усіх вікових груп, діти були забезпечені іграшками, канцтоварами, навчально-дидактичними посібниками, посудом. Для розвитку ігрових навичок, підтримки інтересу до сюжетно-рольових ігор вихованців в групі «Казкова» виготовлені ігрові модулі: машина, пісочниця - кафе, в групі «Джерельце» машина, в групі «Пролісок» встановлена пісочниця, ігрові меблі «Магазин», тумба «куточок природи» для квітів. Придбано телевізор в групу «Веснянка», водонагрівач, жалюзі в групу «Зіронька», ролети тканеві в групу «Козачок», килим в групу «Колобок», відбудовані шафи для іграшок в павільйонах груп «Пролісок», «Дзвіночок» , виготовлена кришка на пісочницю в групі «Лісова пісня». Звіт про використання батьківських коштів батьками вихованців на потреби груп ЗДО з червня 2018 року по травень 2019 року складає на суму 142 тис. 818 грн. 45 коп.

В підготовці до літнього оздоровлення батьками надана благодійна допомога на прикрашення квітників яскравими квітами петунії, сальвії. Пофарбоване ігрове та спортивне обладнання.

В рамках щорічної акції «Травневі дзвоники» - свято «Подорож навколо світу», було придбано футбольні м’ячі, столи зі стільцями для ігор дітей в павільйонах, сітку на футбольні ворота, пластикові контейнери, пластикова лелека (на суму 10350 грн.).

«Алея випускників» поповнюється щороку зеленими насадженнями. Батьки вихованців груп старшого дошкільного віку «Бджілка», «Козачок», «Веснянка», «Веселка» висадили хвойні кущі та дерева можжевельника на суму (2400 грн.).

Всі матеріали поставлені на облікцентралізованою бухгалтерією ТВО Олександрівського району, складені акти виконаних робіт, інформація розміщена на сайті ЗДО.

Фінансово-господарча діяльність ДНЗ № 55 здійснюється згідно з кошторисом, сформованим міською радою. Фінансові асигнування на 2018-2019 н. р. заплановано лише на захищені статті.

Впродовж 2018 -2019 навчального року за клопотаннями адміністрації п’ятьма депутатами Запорізької міської ради виділені кошти у сумі 186 тисяч 50 гривен для реалізації плану покращення матеріально-технічної бази на:

Депутати Запорізької міської ради

Виділено коштів У т. ч. на придбання На ремонти
Константинов О. О. 100 тис. грн. На заміну асфальтового покриття
Константинов О. О. 40 тис. 00 грн. Встановлення системи доочистки води на харчоблоці
Гурська Н. М. 13 тис. 500 грн. Встановлення крапельного поливу
Сідельнікова О. Л. 20 тис. грн. 20 тис. грн. (шафи гардеробні група «Казкова)
Володьков М. М. 7250,00 Ноутбук Lenovo
Володьков М. М. 12750,00 Телевізор LG 43`LJ510V
Васильчук Г. М. 9800,00 Телевізор LG 43`LJ500V

Подано клопотання до депутата обласної Запорізької ради Бєлікова С. Б. на заміну асфальтового покриття тротуарною плиткою та депутата Запорізької міської ради Чумаченка І. М. на придбання посуду з нержавіючої сталі для заміни емальованого на харчоблоці. Кошти не виділені. Та подано запит до бюджету на 2019 рік на ремонт харчоблоку, пральні, овочесховища та левньової каналізації. Кошти у сумі 50000 грн. були виділені на ремонт левньової каналізації та 2320 грн. на ремонт будівлі (коридор І поверх).

Заклад дошкільної освіти взяв участь у проекті «Громадський бюджет у місті Запоріжжі 2018». У 2018 році на засіданні Координаційної ради з питань громадського бюджету поданий нами проект «Безпечне подвір’я – здорова дитина, щаслива родина – моя Україна» був розглянутий та включений у «Громадський бюджет у місті Запоріжжі». За проектом визначено заміну асфальтового покриття на нове на подвір’ї та у місці для загального користування – це пішохідна доріжка від воріт до кінця паркану (на суму 300000 грн.)

На виконання вимог ст.30 закону України «Про освіту», наказів департаменту освіти і науки Запорізької міської ради від 08.11.2017 № 559 р «Про прозорість та інформаційну відкритість діяльності закладів освіти», територіального відділу освіти від 14.11.2017 № 534 р «Про прозорість та інформаційну відкритість діяльності закладів освіти», проводиться робота щодо оприлюднення документів та інформації про діяльність закладу дошкільної освіти на офіційному веб-сайті закладу. Інформація розміщується щоквартально та відповідно до документів, що надаються централізованою бухгалтерією ТВО Олександрівського району.

Вжиті заходи щодо забезпечення ДНЗ № 55 кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки

У 2018-2019 навчальному році трудовий колектив налічував 58 осіб (4 з яких знаходяться у відпустці по догляду за дитиною до досягнення неї трьох років). За штатним розписом типових штатних одиниць (педагогічні працівники) – 37,52. Із загальної кількості: завідувач – 1, вихователі – 16, вихователь-методист - 1, музичний керівник – 2, практичний психолог – 0, керівник гуртка – 1, заступник завідувача господарства – 1, помічники вихователів – 14, обслуговуючий персонал - 15, медична сестра з дієтичного харчування – 1.

Педагогічна освіта та професійна підготовленість педагогічних працівників дозволяє надавати освіті послуги на достатньому рівні.

Впродовж звітного періоду до закладу прийнято 16 осіб з них: 13 МОП, 3 вихователя. Звільнилося 3 педагогічних працівника за власним бажанням, 4 МОП. В ДНЗ є вакансії вихователя, практичного психолога, керівника гуртка, кухаря за якими неодноразово подавалися об’яви в газети на дошки об’яв, соціальні мережі, до педагогічного коледжу, центр Зайнятості та ТВО Олександрівського району.

З метою, визначення відповідності педагогів займаній посаді та визначення рівня їх кваліфікації у відповідності з перспективним планом атестації, в закладі проводиться атестація педагогічних працівників. Впродовж 2018-2019 навчального року атестацію пройшли 5 педагогічних працівників: вихователі – 3, інструктор з фізичної культури – 1, вихователь-методист – 1. ( 8,6 % від загальної кількості педагогічних працівників). За підсумками атестації у 2018-2019 н. р. атестаційною комісією І рівня відповідають займаній посаді – 5 педагогів, на відповідність раніше встановленому тарифному розряду – 2 педагогічних працівника, присвоєно кваліфікаційну категорію спеціаліст «другої категорії» – 1 педагогічному працівнику, атестаційною комісією ІІ рівня атестовано на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії та раніше присвоєному педагогічному званню – 2 педагогічних працівника, на відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «старший вихователь» - 1 педагогічний працівник, 1 педагогічному працівнику присвоєно педагогічне звання «вихователь-методист», 1 педагогічному працівнику присвоєно педагогічне звання «керівник гуртка-методист» за умови проходження курсової перепідготовки.

У ході атестації порушень термінів проходження атестації, вимог чинного законодавства щодо оформлення атестаційних листів, термінів подання матеріалів на розгляд членів атестаційної комісії - не було. Атестація педагогічних працівників здійснювалась відповідно до перспективного плану атестації. Присвоєння кваліфікаційних категорій проводилась відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників. Конфліктних ситуацій стосовно атестації педагогічних працівників впродовж 2017-2018 навчального року не виникало.

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я вихованців та педагогічних працівників

Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Організація харчування в закладі дошкільної освіти здійснюється згідно діючої нормативної бази: Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом МОН і МОЗ України від 05.05.2006 № 523/12397 зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 26.02.2013 № 202/165, Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» від 22.11.2004 № 1591, Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом МОЗУ від 23.04.2016 № 234, Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних та комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах та інших документів, що регламентують діяльність ЗДО.

На виконання наказу департаменту освіти і науки Запорізької міської ради від 19.12.2018 № 517р «Про організацію харчування дітей у комунальних закладах дошкільної освіти та у дошкільних підрозділах закладів загальної середньої освіти м. Запоріжжя у 2019 році» забезпечено організацію харчування дітей у закладі дошкільної освіти відповідно до показників вартості харчування дітей, виходячи з щоденної вартості меню, у період 01.01.2019-31.05.2019 та 01.09.2019-31.12.2019:

28 грн. 24 коп. – вартість харчування дитини віком до 3-х років;

42 грн. 42 коп. – вартість харчування дитини віком від 3 до 6(7) років;

в оздоровчий період 01.06.2019-31.08.2019:

31грн.06 коп. – вартість харчування дитини віком до 3-х років;

46 грн.46 коп. – вартість харчування дитини віком від 3 до 6(7) років;

Забезпечено справляння плати з батьків або осіб, які їх замінюють за харчування дітей у розмірі 60% від вартості харчування дитини на день у період 01.01.2019-31.05.2019 та 01.09.2019-31.12.2019:

16 грн. 94коп. – вартість харчування дитини віком до 3-х років;

25 грн. 44 коп. – вартість харчування дитини віком від 3 до 6(7) років;

в оздоровчий період 01.06.2019-31.08.2019:

18 грн.62 коп. – вартість харчування дитини віком до 3-х років;

27 грн.98 коп. – вартість харчування дитини віком від 3 до 6(7) років;

Звільнено батьків, або осіб, які їх замінюють, від плати за харчування дітей пільгових категорій після подання документів.

Харчування дітей три разове. Перспективне двотижневе меню адаптоване до використання в закладі, має дозвіл на використання, затверджене і узгоджене у встановленому порядку. Картотека страв, технологічні картки складені у відповідності до меню, затверджені завідувачем. Не рекомендовані для дитячого харчування страви, в меню не включаються.

Асортимент їжі різноманітний. Підрахунок калорійності й виконання затверджених норм харчування здійснюється медичною сестрою з дієтичного харчування Петровою О. О.

Виконання натуральних норм харчування у травні 2019 склало:

Набір продуктів харчування Ясла Дошкільні групи
Норма факт. % виконання норма факт. % виконання
М'ясо 60 49 82 100 80 80
Риба 20 13 65 45 28 62
Молоко 350 231 67 400 310 78
Масло вершкове 12 12 100 21 19 90
Сметана 5 4 80 10 8 80
Сир кисломолочний 35 29 77 45 40 88
Сир твердий 3 4 133 5 7 140
Яйця 10 10 100 20 14 70
Овочі 180 100 125 230 127 55
Картопля 130 100 77 190 136 72
Фрукти св. 45 20 44 100 38 38
Сухофрукти 10 5 50 10 6 60
Крупи 30 46 153 45 62 138
Соки 50 14 28 70 25 36
Калорійність 1267 1123 89 1874,8 1615 86
Білки 46,6 43 100 68,1 66 97
Жири 45,6 35 71,7 71,7 52 73
Вуглеводи 167,6 166 99 239 230 96

Щоденний підрахунок білків тваринного походження здійснює медична сестра з дієтичного харчування.

Доставка продуктів від постачальників здійснюється згідно узгоджених графіків:

Договори на постачання продуктів харчування в ЗДО № 55 у 2019 році.

Постачальник Номер договору Дата укладання договору Найменування Продуктів День завозу продуктів
1 ТОВ «УТК № 3» №1522-О 02.01.19 Риба океанічна Середа
2 ТОВ «УТК № 3» № 1582-О 03.01.19 Печиво, пряники, вафлі Другий та четвертий тиждень (понеділок)
3 ТОВ «УТК № 3» №1586-О 03.01.19 Чай, кава Другий та четвертий тиждень (понеділок)
4 ТОВ «Вільнянський молокозавод» № 1551-О 02.01.19 Молоко пастеризоване. Сухе незбиране молоко Понеділок, середа І тиждень (понеділок)
5 ТОВ «Вільнянський молокозавод» № 1553-О 02.01.19 Масло вершкове Понеділок, середа
6 ТОВ «Вільнянський молокозавод» № 1554-О 02.01.19 Сир твердий, сир кисломолочний Понеділок, середа
7 ТОВ «Вільнянський молокозавод» № 1555-О 02.01.19 Кефір, ряжанка, сметана Понеділок, середа
8 ТОВ «Продсервіс -08» №0321-О 03.01.19 Горох, картопля
9 ТОВ «Продсервіс -08» №0322 03.01.19 Капуста, цибуля, морква, буряк, часник, банани, лимони, апельсини, яблука
10 ТОВ «Продсервіз -08» № 1532-О 03.01.19 Соки овочеві, соки фруктові
11 ТОВ «Продсервіс -08» № 1533-О 03.01.19 Томатна паста, ікра кабачкова, томати солоні, огірки солоні, капуста квашена, сухофрукта, повидло
12 ТОВ ТД «Ясон» № 1583-О 03.01.19 Цукор білий кристалічний Другий та четвертий тиждень (вівторок, середа)
13 ФОП «Бойко А.В.» № 1584-О 03.01.19 Какао Другий тиждень (вівторок, середа)
14 ФОП «Щербина В.О.» №1585 –О 03.01.19 Макарони Другий та четвертий тиждень (вівторок, середа)
15 ФОП «Бойко А.В.» №1587 –О 03.01.19 Сіль йодована Другий та четвертий тиждень (вівторок, середа)
16 ФОП «Бойко А.В.» № 1589-О 03.01.19 Дріжджі Другий та четвертий тиждень (вівторок, середа)
17 ФОП «Щербина В.О.» №1561-О 03.01.19 Рис, борошно, крупи: перлова, вівсяні пластівці, ячна, «Артек», «Полтавська», гречана, пшоно Другий та четвертий тиждень (вівторок, середа)
18 ФОП «Щербина В.О.» № 1562-О 03.01.19 Крохмаль, крупа манна Другий та четвертий тиждень (вівторок, середа)
19 ПП «Княжна» № 1542-О 03.01.19 Олія рафінована Перша та третя середа місяця
20 ПП «Княжна» № 0314 – О 02.01.19 Яйця курячі Вівторок
21 ТДВ «Хлібозавод № 3» Хліб «Олександрівський» Хліб Андріївський Щоденно
22 ТОВ «УТК № 3» № 15-11 – О 08.01.2019 Ковбаса варена в/г, сосиски в/г, печінка яловича, тушка курчат бройлерів, філе куряче (охолоджене), яловичина м’якуш Понеділок, середа

Журнал обліку надходження і використання продуктів ведеться у відповідності до Інструкції з організації харчування.

Реалізація молока відбувається у день завозу та за терміном придатності, з часу надходження в дошкільний заклад.

Контроль за умовами доставки і якістю продукції, повнотою закладки здійснюється медичною сестрою з дієтичного харчування Петровою О. О. Журнал бракеражу готової продукції ведеться регулярно. Записи відповідають вимогам. Бракеражна комісія та комісія з громадського контролю забезпечують перевірку супроводжувальних документів, якість продуктів, ін.

В закладі дошкільної освіти організоване дієтичне харчування для 12 вихованців.

Аналіз антропометричних даних, як чинника збалансованого харчування вказує, що вихованці мають показники ваги і росту в межах вікової норми.

З метою дотримання соціально-правових гарантій щодо забезпечення харчуванням дітей пільгових категорій, на виконання наказу департаменту освіти і науки від 19.12.2018 № 517р «Про організацію харчування дітей у комунальних закладах дошкільної освіти та у дошкільних підрозділах закладів загальної середньої освіти м. Запоріжжя у 2019 році» у дошкільному закладі організовано безоплатне харчування:

- дітям з сімей, які мають трьох і більше дітей – 12 дітям;

- дітям із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям – 7 дітям;

- дітям із числа сімей АТО – 8 дітям.

Впродовж 2018 року проводилося ліцензування медичного кабінету, який було ліцензовано відповідно до наказу МОЗ України від 13.12.2018р. № 2337 «Перелік здобувачів ліцензій, за заявами яких прийнято рішення про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики». Реєстраційне досьє від 05.12.2018 № 03/0512-М.

Зусилля колективу спрямовувалися на збереження та відновлення здоров'я вихованців, мотивацію на здоровий спосіб життя. В організації фізкультурно-оздоровчої роботи з вихованцями колектив орієнтувався на виконання плану комплексних фізкультурно-оздоровчих заходів закладу дошкільної освіти щодо створення оптимальних умов виховання, збереження здоров’я вихованців.

У вересні 2018 року проведено аналіз стану здоров`я дітей згідно довідок КЗ «ЗЦПМСД № 1». Загальний стан захворюваності вихованців аналізується медичними працівниками щоквартально, узагальнюються циклограми, інформацією. За результатами річної звітності видано наказ, затверджено план заходів щодо зниження захворюваності.

У закладі для надання невідкладної медичної допомоги вихованцям укомплектовано аптечку з набором медичних препаратів згідно Переліку лікарських засобів та виробів медичного призначення, затвердженого наказом МОНУ і МОЗУ від 30.08.2005 № 432/496, діє ізолятор.

Продовжується робота щодо приведення дитячих меблів у відповідність до вимог Санітарного регламенту. Заклад укомплектований стільцями у відповідності до санітарних норм і правил на 85 %. Потребує доукомплектування м'який інвентар (до 3-х комплектів постільної білизни та 2 наматрацника на кожну дитину).

Значна увага приділяється дотриманню затвердженого режиму дня, розкладів занять у всіх вікових групах, загартовуючим заходам. Впродовж року продовжується проведення ранкової гімнастики на свіжому повітрі.

Один раз на квартал здійснюються комісійні перевірки безпечності експлуатації і закріплення меблів, фізкультурного обладнання, малих архітектурних форм на ділянках закладу. В ході контролю небезпечного для використання обладнання й устаткування не виявлено.

З метою формування у дітей життєво важливих рухових умінь та навичок, розвитку фізичних якостей, забезпечення належного рівня фізичної підготовленості й фізичної культури, задоволення потреб в русі, виховання стійкого інтересу до рухової активності активно використовується спортивний майданчик, «Стежка здоров’я», міні футбольне поле.

Відповідно до статей 14, 17 Закону України «Про охорону пра­ці», статті 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населен­ня» від 24.02.94 р. № 4004-ХІЇ (із змінами), статей 15,21 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 06.04.2000 р. № 1645-ІИ (із змінами), Положення про медичний огляд працівни­ків певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.94 р. № 45, Постанови Кабінету Міністрів України «Про порядок проведення обов'язкових профілактичних ме­дичних оглядів та видачі особистих медичних книжок» від 23.05.2001 р. № 559, усі працівники ЗДО проходять періодичні безоп­латні медичні огляди з метою запобігання поширенню інфекційних і паразитарних захворювань серед населення та з метою убезпечення здоров'я дітей і праців­ників від різного роду захворювань.

Згідно положення «Про порядок забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту» (наказ Держкомітету з промислової безпеки, ОП та гірничого нагляду № 53 від 24.03.2008 р.) відповідні категорії працівників, а саме помічники вихователів, кухарі, машиністи із прання спецодягу та ремонту білизни, двірник, забезпечені спецодягом та спецвзуттям (двірник) за рахунок коштів ГБФ «Освіта». Проте на теперішній час необхідно поповнення спецодягу (халати) для кухарів, помічників вихователів.

З метою запобігання випадкам травматизму невиробничого характеру з працівниками проводяться бесіди щодо дотримання правил безпеки життєдіяльності у побуті, розроблений та затверджений план профілактичних заходів щодо попередження невиробничого травматизму.

Згідно ст. 2 Закону України «Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового державного соціального страхування» виплачується допомога по тимчасовій втраті працездатності, починаючи з 6 дня, перші 5 днів оплачуються за рахунок ФОП ЗДО № 55.

Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм

На виконання Закону України «Про охорону дитинства, з метою забезпечення соціального захисту законних прав та інтересів дітей під час освітнього процесу, необхідних умов для навчання, виховання, фізичного, психічного, соціального, духовного та інтелектуального розвитку дітей, їх активної життєдіяльності, з метою вдосконалення організації роботи зі своєчасного виявлення та здійснення контролю за умовами життя, навчання і виховання дітей пільгових категорій, відповідальність за охорону життя, прав та інтересів дітей покладено на завідувача дошкільного навчального закладу Мурашову І. Г. В ЗДО сформовано банк дітей пільгових категорій, дітей, що опинилися у складних життєвих обставинах не виявлено.

В ЗДО забезпечуються та виконуються заходи по створенню безпечних умов праці відповідно до вимог нормативних документів з охорони праці.

Проведені навчання і перевірка знань працівників, які зайняті на роботах з підвищеною небезпекою.

З метою дотримання працівниками вимог Закону України «Про охорону праці», нормативних актів про охорону праці, технологічних процесів проводяться інструктажі (ввідні, на робочому місці, повторні, планові, позапланові).

На підставі Акту № 715 від 20.12.2018 року, складеним за результатами проведення позапланової перевірки щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Запорізьким міськрайонним управлінням ГУ ДСНС України в Запорізькій області з метою усунення недоліків, які виявлені під час здійснення перевірки, виконання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, підвищення якості організації роботи з питань пожежної безпеки, попередження пожеж, запобігання дитячого травматизму видано наказ ДНЗ № 55 від 27.12.2018 № 117 р «Про організацію роботи по усуненню порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки в ДНЗ».

Проведена робота у сфері протипожежної безпеки:

- п. 5 припису ГУ ДСНС України у Запорізькій області від 26.12.2018 № 700 поновлено схематичні плани евакуації згідно з п.5 розділу ІІ «Правил пожежної безпеки в Україні»;

- п. 8 припису ГУ ДСНС України у Запорізькій області від 26.12.2018 № 700 доукомплектовано кожен пожежний кран-комплект важелем для полегшення відкривання вентиля ;

- п. 9 припису ГУ ДСНС України у Запорізькій області від 26.12.2018 № 700 вбудовані шафи для пожежних кран-комплектів обладнані отворами для провітрювання;

Перелік виконаних порушень станом на 08.05.2019 року:

- п. 4 припису ГУ ДСНС України у Запорізькій області від 26.12.2018 № 700 виконані двері електрощитової протипожежними 2-го типу з межею вогнестійкості не менше ЕІ ЗО. - п. 6 ГУ ДСНС України у Запорізькій області від 26.12.2018 № 700 виконані мережі протипожежного водопроводу в підвальному приміщенні із металевих труб.

- п. 7 ГУ ДСНС України у Запорізькій області від 26.12.2018 № 700 виконані системи протипожежного водопостачання у приміщені котельні із металевих труб.

Для усунення порушень, які потребують суттєвого фінансування департаментом освіти і науки Запорізької міської ради порушено клопотання до територіального відділу освіти Олександрівського району:

- п.1 припису ГУ ДСНС України у Запорізькій області від 26.12.2018 № 700 для обладнання усіх приміщень дошкільного навчального закладу системою сигналізації та системою оповіщення про пожежу та управління евакуювання людей у відповідності до вимог пункту 4.1 Таблиці А. 1 Додатку А (обов’язковий) та пункту 20 Додатку Б (обов’язковий) ДБН В.2.5.-56:2014 «Системи протипожежного захисту».

- п. 10 ГУ ДСНС України у Запорізькій області від 26.12.2018 № 700 для забезпечення усіх приміщень дошкільного навчального закладу у повному обсязі первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками) відповідно до наказу МВС України № 25 від 15.01.2018 р. «Про затвердження правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників».

При наданні щорічної відпустки педагогам виплачується матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі 100% - згідно діючого законодавства ст.57 закону України «Про освіту». Надаються в різних формах додаткові оплачувані відпустки працівникам з ненормованим робочим днем тривалістю до 7 календарних днів згідно переліку посад, затвердженому МО України від 11.03.1998 р. та ст. 8 закону України «Про відпустки» та за особливий характер праці (Постанова Кабміну № 1290 від 17.11.1997). Жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років, одиноким матерям за їх бажанням щорічно надається додаткова оплачував відпустка тривалістю 10 календарних днів (ст. 19 Закону України «Про відпустки»)

Система роботи закладу щодо попередження травматизму

З урахуванням специфіки промислового міста належна увага приділяється організації роботи з персоналом та вихованцями з цивільного захисту по забезпеченню готовності сил і засобів до дій у надзвичайних ситуаціях. Діяльність адміністрації спрямована на виховання в учасників освітнього процесу якостей свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайної ситуації; формування навиків безпечної поведінки у різних нестандартних ситуаціях, формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, з протипожежної безпеки.

Стан травматизму вихованців та працівників закладу знаходиться на постійному контролі, інформація про стан травматизму надається до ТВО щокварталу. Нещасні випадки у 2018-2019 н. р. відсутні.

З метою ініціювання участі педагогів, активних батьків органами управління та громадського самоврядування в закладі дошкільної освіти є :

- педагогічна рада;

- батьківські громади;

- загальні збори батьків та членів трудового колективу

На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 року організація роботи зі зверненнями громадян є важливою складовою управління закладом. З 01.09 2018 року по 31.05.2019 року письмових звернень – не було.

Прийом громадян в ДНЗ ведеться двічі на тиждень. Звернень, що не відносяться до роботи дошкільного навчального закладу не було.

Завдяки небайдужому ставленню батьківської громади закладу дошкільної освіти до проблем сьогодення, у тісній співпраці з педагогами у закладі створені та продовжують створюватися належні умови для здобуття якісної дошкільної освіти, розвитку та виховання дітей, дотримуються санітарно-гігієнічні та матеріально-технічні умови функціонування закладу.


ПЕРЕЛІК ПРИДБАНИХ ТОВАРІВ
з 01.09.2016 -31.05.2017 року по ДНЗ № 55

(Депутатський фонд)

№ п/п Найменування Кількість, шт.. Ціна Сума
1. Сушильна машина 1 14871,50 14871,50
2. Котел харчовий 1 16899,00 16899,00
3. Телевізор 1 10000,00 10000,00
4. Пресс гладильний 1 11545,45 11545,45
5. Пральна машина 1 55308,00 55308,00
6. Ноутбук 1 8100,00 8100,00
7. Ноутбук 1 9800,00 9800,00
Итого: 126523,95

ПЕРЕЛІК ТОВАРІВ, РОБІТ І ПОСЛУГ,
ОТРИМАНИХ ЯК БЛАГОДІЙНА ДОПОМОГА ВІД БАТЬКІВ
ВИХОВАНЦІВ НА ПЕРШОЧЕРГОВІ ПОТРЕБИ У ДНЗ № 55

з 01.06.2016 по 31.05.2017р

№ п/п Матеріали Сума
1. Канцтовари (диски, ватман, папір, швидкозшивачі, журнали для ведення ділової документації ) 370-02
2. Сантехнічні матеріали(шор крани, шланги, манжети, картриджі для змішувачів, букси) 799-00
3. Обслуговування оргтехніки (заправка картриджів ) 770-00
4. Заміна барабану картриджа 140-00
5. Господарчі товари (крохмаль, лимонна к-та,синька, батарейки; колеса для тачки – 2шт ( 300,0); смуга фігурна (310,0); ремінь для швейної машини – 2шт; щітка тротуарна; ножі поварськи – 4шт (204,0); дюбеля, саморізи, свірло , замок навісний(150,0); мастило для замків; куточки для кріплення меблів(179,8); дерев’яний настил, дошка (харчоблок) (280,0); стенди – 3шт(410,0); ліска для тримеру, бензин (покіс трави)(273,5); таз, миски на харчоблок (154,29); 3300-76
6. Будівельні матеріали (колорекс,фарба, розчинник, малярна стрічка, валік, пензли) 249-00
7. Медикаменти (сальбутамол аерозоль) 61-15
8. Електротовари (лампочки для підвалу 36v, патрон керамич., вилка, трійник) 192-00
9. Матеріали для виготовлення атрибуту для виступу дітей на районному етапі фестивалю дитячої майстерності «Зірочки дошкілля» Банти, носки білі для виступу 685-61 416-00
10. Копір овальні послуги 31-30
11. Атрибути для нагородження з нагоди 25-ті річчя ДНЗ (значок-розетка – 20шт , ваза скляна з логотипом -3шт, статуетка «Ніка» - 4шт, медаль зі стрічкою – 4шт, вимпел текстильний1шт) 2000-00
12. Елементи для оформлення панелі І поверх І блок (сонечко, хмарки, елементи під магніт) 960-00
13. Підключення Інтернету до спортивної зали Комутатор (розводка Інтернету по групам) 119-00 189-00
14. Оплата услуг Інтернету 840-00
15. Підписка газети «Даїшка» 32-15
16. Підключення домофонної трубки гр.. «Бджілка» 1500-00
17. Поповнення рахунку службового мобільного телефону 150-00
18. Покіс трави (серпень -400,00, травень – 800,00) 1200-00
19. Зварювальні роботи (Ремонт хвіртки, виготовлення атрибуту для виступу дітей на районному етапі фестивалю дитячої майстерності «Зірочки дошкілля» - шар) 700-00
20. Відправлення замовних листів 33-56
21 Замощення спортивного майданчику відсівом площею 240 кв. м Ремонт доріжки навколо спортивного майданчику: - Укладено бордюр 275 пог. м - Підготовка основи з відсіву 250 кв. м - Укладено тротуарної плитки 250 кв. м Демонтовано старі колеса та укладена доріжка з розбігу для стрибків у довжину Вивезено обрізані гілки 65350-00
22. Пофарбовано та відремонтовано коридори (ІІІ блок, І поверх) 4010-00
23. В групі для дітей раннього віку «Півник» по цикльовано паркет та покрито лаком 51,7 кв. м 6500-00
24. В групі для дітей раннього віку «Сонечко» відремонтовано та пофарбовано стелю 51кв. м 6000-00
Всього 96598-55

ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ДНЗ № 55
ПО БЛАГОДІЙНОМУ ФОНДУ «ОСВІТА»

за період з 01.06.2016 по 31.05.2017р

№ п/п Матеріали Сума
1. Поліграфічні послуги (меню-требование) 460-00
2. Обслуговування вхідних дверей 3094-98
3. Дез. засоби 2872-80
4. Миючи засоби 25980-32
5. Господарчі товари(серветки паперові, серветки віскозні, туалетний папір, рукавиці гумові, рукавиці трикотажні, ганчірки для миття підлоги, шкребки металеві, пакети для сміття, мітли, граблі, відра пластік.,) 21483-27
6. Сантехнічні матеріали 4620-52
7. Електротовари 8980-67
8. Посуд 2203-13
9. Матраці 2290-00
10. Канцтовари 3378-70
11. Будівельні матеріали 687-40
12. Медикаменти 947-74
13. Ремонт технологічного оборудования 18020-80
14. Ремонт та обслуговування комп’ютерної техніки 7789-00
15. Мобільний телефон (для службового використання) 609-00
16. Телевізор 12800-00
17. Підписка видань 3325-89
18. Тканина 1613-00
19. Грунт 3757-50
20. Відсів 1800-00
21. Пісок 900-00
22. Участь в міжнародній виставці 990-00
23. Плитка тротуарна 5189-80
24. Демонтаж та укладка тротуарної плитки 4830-00
25. Дезінсекція 700-00
26. Вапно 384-00
Всього: 139708-52
Кiлькiсть переглядiв: 522

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.