/Files/images/7187.gif

/Files/images/70185.gif

Шановні батьки!

/Files/images/000011110000.jpg

Наказ Департаменту освіти і науки
Запорізької міської ради

"Про організацію харчування дітей у комунальних закладах дошкільної освіти та у дошкільних підрозділах закладів загальної середньої освіти м. Запоріжжя у 2020 році"

ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

вул. Незалежної України, 39-Б, м. Запоріжжя, 69037
тел. (061)224-08-35, факс: (061)32-52-20, E-mail: donmszap@nkr.net. Код ЄДРПОУ 37573094

НАКАЗ

02.12.2019 р №468 р

Про організацію харчування дітей
у комунальних закладах дошкільної
освіти та у дошкільних підрозділах
закладів загальної середньої освіти
м. Запоріжжя у 2020 році

Керуючись п.35 Закону України «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим постановою КМУ від 12.03.2003 №305, постановою КМУ від 26.08.2002 №1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів», Порядком організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затвердженим наказом МОЗ України та МОН України від 01.06.2005 №242/329, Інструкцією з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженою наказом МОН України та МОЗ України від 17.04.2006 №298/227, Порядком встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах, затвердженим наказом МОН України від 21.11.2002 №667, на виконання рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 28.10.2019 №478 «Про затвердження переліку категорій дітей, що забезпечуються безоплатним харчуванням у комунальних закладах освіти, та встановлення показників вартості харчування дітей у комунальних закладах освіти м. Запоріжжя у 2020 році» (зі змінами), з метою підвищення якості організації харчування дітей у комунальних закладах дошкільної освіти (далі - ЗДО) та у дошкільних підрозділах, які є структурною частиною закладів загальної середньої освіти (далі - ЗЗСО),

НАКАЗУЮ:

1. Начальникам територіальних відділів освіти, керівникам комунальних ЗДО та ЗЗСО, структурною частиною яких є дошкільні підрозділи:

1.1. Забезпечити організацію харчування дітей у ЗДО та у дошкільних підрозділах комунальних ЗЗСО відповідно до Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затвердженого наказом МОЗ України та МОН України від 01.06.2005 №242/329, Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом МОН України, МОЗ України від 17.04.2006 №298/227, Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом МОЗ України від 24.03.2016 №234.

1.2. Забезпечити створення необхідних матеріально-технічних, санітарно- гігієнічних умов для організації харчування дітей у ЗДО та у дошкільних підрозділах ЗЗСО відповідно до вимог чинного законодавства.

1.3. Забезпечити організацію харчування дітей у комунальних ЗДО та у дошкільних підрозділах ЗЗСО (ЗНВК «Барвінок», ЗНВК «Гармонія-плюс», ЗНВК «Еврика», ЗНВК санаторного типу «Злагода», гімназії «Контакт») відповідно до показників вартості харчування дітей, виходячи з щоденної вартості меню, у період 01.01.2020 -31.05.2020 та 01.09.2020 - 31.12.2020 згідно з додатком 1, в оздоровчий період 01.06.2020 - 31.08.2020 згідно з додатком 2.

1.4. Забезпечити справляння плати з батьків або осіб, які їх замінюють, за харчування дітей у комунальних ЗДО та у дошкільних підрозділах ЗЗСО (ЗНВК «Барвінок», ЗНВК «Гармонія-плюс», ЗНВК «Еврика», гімназії «Контакт») у розмірі 60% від вартості харчування дитини на день у період 01.01.2020 -

31.05.2020 та 01.09.2020 - 31.12.2020 згідно з додатком 3, в оздоровчий період

01.06.2020 - 31.08.2020 згідно з додатком 4.

1.5. Звільнити батьків, або осіб, які їх замінюють, від плати за харчування дітей пільгових категорій, зазначених у додатку 5, у комунальних ЗДО та у дошкільних підрозділах ЗЗСО після подання відповідних документів.

1.6. Встановити у дошкільних підрозділах ЗЗСО (ЗНВК «Запорізька Січ», ЗНВК «Мрія», ЗНВК «Світанок», Запорізький ліцей №34, ЗНВК №№19, 42, 60, 63, 64, 68, 90, 108, 109, 110, 111) до моменту укладення на 2020 рік договорів про закупівлю послуг за результатами проведених процедур закупівель показники вартості харчування дітей у розмірах, які. встановлені в договорах про закупівлю послуг на 2019 рік за результатами проведених процедур закупівель відповідно до вимог чинного законодавства України; після укладення договорів на 2020 рік - у розмірах, які встановлені в договорах про закупівлю послуг на 2020 рік за результатами проведених процедур закупівель відповідно до вимог чинного законодавства України.

1.7. Встановити у період 01.01.2020 - 31.05.2020 та 01.09.2020 -

31.12.2020 показники плати батьків або осіб, які їх замінюють, за харчування дітей у дошкільних підрозділах ЗНВК «Запорізька Січ», ЗНВК «Мрія», ЗНВК «Світанок», Запорізький ліцей №34, ЗНВК №№19, 42, 60, 63, 64, 68, 90, 108, 109, 110, 111 у розмірі 60% від встановлених показників вартості харчування дитини в укладених договорах про закупівлю послуг за результатами проведених процедур закупівлі відповідно до вимог чинного законодавства України, але не більше 18 грн. 34 коп. за харчування дитини віком до 3х років і не більше 27 грн. 52 коп. за харчування дитини віком від 3х до 6 (7) років; в оздоровчий період 01.06.2020 - 31.08.2020 - не більше 20 грн. 16 коп. за харчування дитини віком до 3х років і не більше ЗО грн. 26 коп. за харчування дитини віком від 3х до 6 (7) років.

1.8. Забезпечити контроль за складанням меню-розкладок відповідно до
норм, затверджених постановою КМУ від 22.11.2004 №1591 «Про
затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», у санаторних групах для дітей з латентною формою тубінфекції та вилікуваних від туберкульозу - за нормами, затвердженими постановою КМУ від 27.12.2001 №1752 «Про норми харчування у протитуберкульозних закладах для осіб, хворих на туберкульоз, та малолітніх і неповнолітніх осіб, інфікованих мікобактеріями туберкульозу», систематично здійснювати аналіз виконання норм харчування дітей у ЗДО та у дошкільних підрозділах ЗЗСО.

1.9.Забезпечити дотримання Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах, затвердженого наказом МОН України від 21.11.2002 №667.

1.10.Вважати кінцевим терміном внесення батьківської плати за харчування дітей у комунальних ЗДО та дошкільних підрозділах ЗЗСО 10 число поточного місяця.

1.11.Забезпечити режим харчування дітей у групах з урахуванням тривалості їх перебування, у ЗДО (групах) компенсуючого типу залежно від профілю закладу - за призначенням лікаря.

1.12.Забезпечити контроль за організацією (у випадку призначення лікарем) дієтичного харчування дітей з урахуванням стану їхнього здоров'я.

1.13.Активізувати інформаційну роботу з батьківською громадськістю з питань організації харчування дітей, зміни показників вартості харчування дітей у ЗДО та дошкільних підрозділах ЗЗСО.

1.14.Забезпечити дієвий та систематичний контроль за дотриманням вимог щодо організації безпечного та якісного харчування дітей у ЗДО та дошкільних підрозділах ЗЗСО, у тому числі громадський контроль за участю батьківської громадськості.

1.15.Своєчасно інформувати департамент освіти і науки міської ради про встановлені порушення умов договорів про закупівлю товару або про закупівлю послуг та вжиті заходи щодо їх усунення.

1.16. Організувати виконання умов договорів про закупівлю послуг їдалень та договорів про закупівлю товарів (продуктів харчування та продовольчої сировини) у відповідності до наказів департаменту освіти і науки Запорізької міської ради від 12.12.2018 № 512р «Про організацію виконання умов договорів про закупівлю послуг їдалень», від 12.12.2018 № 511р «Про організацію виконання умов договорів про закупівлю товарів (продуктів харчування та продовольчої сировини) та посилення контролю за постачанням продуктів до закладів освіти».

2. Головному бухгалтеру ОЦБ департаменту Савенко О.В. забезпечити дієвий контроль за відповідністю показників фактичної вартості харчування показникам, визначеним у додатках 1, 2 цього наказу.

3. Головному спеціалісту відділу освітньої політики управління з питань розвитку освіти департаменту Попенець І.В.:

3.1. здійснити управлінське забезпечення організації харчування дітей у ЗДО та дошкільних підрозділах ЗЗСО, контроль за станом організації харчування дітей у закладах освіти;

3.2. забезпечити щомісяця (до 10 числа) здійснення моніторингових досліджень виконання норм харчування дітей у ЗДО та дошкільних підрозділах ЗЗСО у розрізі районів; дотримання у закладах освіти вимог до організації харчування дітей та вжиті заходи щодо усунення порушень в організації харчування дітей;

3.3. забезпечити узагальнення аналітичної інформації структурних підрозділів департаменту про стан організації харчування дітей у ЗДО та
дошкільних підрозділах ЗЗСО (виконання норм харчування; результати лабораторних досліджень готових страв та харчової продукції, питної води; дотримання вимог постачальниками продуктів харчування та організаторами послуг їдалень умов договорів; вжиті заходи у закладах освіти щодо усунення порушень в організації харчування; дотримання грошових показників вартості харчування дітей; повнота та точність виконання заявок на продукти харчування; результати перевірок ЗДО та дошкільних підрозділів ЗЗСО; дотримання умов укладених договорів про закупівлю товару та про закупівлю послуг їдалень тощо), інформування директора департаменту про результати аналітичної діяльності щомісяця (до 10 числа).

4. Провідному спеціалісту департаменту освіти і науки міської ради Кузьміній Т.Г. забезпечити здійснення контролю за виконанням умов укладених договорів про закупівлю товару та про закупівлю послуг їдалень.

5. Начальникам територіальних відділів освіти покласти відповідальність за своєчасне надходження батьківської плати за харчування дітей на керівників закладів освіти.

6. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника головного бухгалтера об'єднаної централізованої бухгалтерії департаменту освіти і науки Запорізької міської ради Радову Л.Д. та головного спеціаліста відділу освітньої політики управління з питань розвитку освіти департаменту освіти і науки міської ради Попенець І.В.

Заступник директора департаменту
- начальник управління з питань розвитку освіти Н. В. Вітковська

Додаток 1
до наказу департаменту
від 02.12.2019 р № 468

Показники вартості харчування дітей у комунальних закладах дошкільної освіти та у ЗНВК «Барвінок», ЗНВК «Гармонія-плюс», ЗНВК «Еврика», ЗНВК санаторного типу «Злагода», гімназії «Контакт» у період 01.01.2020-31.05.2020 та 01.09.2020-31.12.2020, виходячи з вартості харчування дитини на день

30 грн. 56 коп. - ясла, 45 грн. 86 коп. - дитячий садок (у тому числі ЗНВК «Барвінок», ЗНВК «Гармонія-плюс», ЗНВК «Еврика», гімназія «Контакт»);

56 грн. 30 коп. - санаторні ясла для дітей з латентною туберкульозною інфекцією та вилікуваних від туберкульозу, 80 грн. 50 коп. - санаторний дитячий садок для дітей з латентною туберкульозною інфекцією та вилікуваних від туберкульозу (у тому числі ЗЕІВК санаторного типу «Злагода»);

40 грн. 94 коп. - санаторні ясла для дітей з хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання, 57 грн. 04 коп. - санаторний дитячий садок для дітей з хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання;

40 грн. 86 коп. - ясла цілодобового перебування дітей, 53 грн. 66 коп. - дитячий садок цілодобового перебування;

97 грн. 60 коп. - санаторний дитячий садок цілодобового перебування для дітей з латентною туберкульозною інфекцією та вилікуваних від туберкульозу;

у групах з чотирьохгодинною, шестигодинною тривалістю перебування дитини із одноразовим (обід) та дворазовим (сніданок та обід, обід та підвечірок) харчуванням:

9 грн. 56 коп. - сніданок для дитини віком до 3х років, 13 грн. 37 коп. - обід, 7 грн. 63 коп. - підвечірок;

14 грн. 32 коп. - сніданок для дитини віком від 3х до 6 (7) років, 20 грн. 08 коп. - обід, 11 грн. 46 коп. - підвечірок.

Додаток 2
до наказу департаменту
від 02.12.2019 р № 468

Показники вартості харчування дітей у комунальних закладах дошкільної освіти та у дошкільних підрозділах ЗНВК «Барвінок», ЗНВК «Гармонія-плюс», ЗНВК «Еврика», ЗНВК санаторного типу «Злагода», гімназії «Контакт» в оздоровчий період 01.06.2020 - 31.08.2020, виходячи з вартості харчування дитини на день

33 грн. 62 коп. - ясла, 50 грн. 44 коп. - дитячий садок (у тому числі ЗНВК «Барвінок», ЗНВК «Гармонія-плюс», ЗНВК «Еврика», гімназія «Контакт»);

61 грн. 92 коп. - санаторні ясла для дітей з латентною туберкульозною інфекцією та вилікуваних від туберкульозу, 88 грн. 54 коп. - санаторний дитячий садок для дітей з латентною туберкульозною інфекцією та вилікуваних від туберкульозу (у тому числі ЗНВК санаторного типу «Злагода»);

45 грн. 02 коп. - санаторні ясла для дітей з хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання, 62 грн. 74 коп. - санаторний дитячий садок для дітей з хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання;

44 грн. 94 коп. - ясла цілодобового перебування дітей, 59 грн. 02 коп. - дитячий садок цілодобового перебування;

107 грн. 36 коп. - санаторний дитячий садок цілодобового перебування для дітей з латентною туберкульозною інфекцією та вилікуваних від туберкульозу;

у групах з чотирьохгодинною, шестигодинною тривалістю перебування дитини із одноразовим (обід) та дворазовим (сніданок та обід, обід та підвечірок) харчуванням:

10 грн. 52 коп. - сніданок для дитини віком до 3х років, 14 грн. 70 коп. - обід, 8 грн. 38 коп. - підвечірок;

15 грн. 74 коп. - сніданок для дитини віком від 3х до 6 (7) років,

22 грн. 08 коп. - обід, 12 грн. 60 коп. - підвечірок.

Додаток 3
до наказу департаменту
від 02.12.2019 р № 468

Показники плати батьків або осіб, які їх замінюють, за харчування дітей у комунальних закладах дошкільної освіти та у дошкільних підрозділах комунальних закладів загальної середньої освіти у період 01.01.2019-31.05.2019 та 01.09.2019-31.12.2019

Показники плати батьків або осіб, які їх замінюють, за харчування дітей у комунальних закладах дошкільної освіти та у дошкільних підрозділах комунальних закладів загальної середньої освіти у період 01.01.2020-31.05.2020 та 01.09.2020-31.12.2020

За харчування дитини у розмірі 60% від вартості харчування на день, а саме:

яка відвідує ясла - 18 грн. 34 коп., дитячий садок - 27 грн. 52 коп. (у тому числі ЗНВК «Барвінок», ЗНВК «Гармонія-плюс», ЗНВК «Еврика», гімназія «Контакт»);

санаторні ясла для дітей з хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання - 24 грн. 56 коп.; санаторний дитячий садок для дітей з хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання - 34 грн. 22 коп.;

ясла з групами цілодобового перебування - 24 грн. 52 коп.; дитячий садок - 32 грн. 20 коп.;

у групах з чотирьохгодинною, шестигодинною тривалістю перебування дитини із одноразовим (обід) та дворазовим (сніданок та обід, обід та підвечірок) харчуванням:

дитини віком до 3х років - 5 грн. 74 коп. (сніданок), 8 грн. 02 коп. (обід), 4 грн. 58 коп. (підвечірок);

дитини віком від 3х до 6(7) років - 8 грн. 60 коп. (сніданок), 12 грн. 05 коп. (обід), 6 грн. 87 коп. (підвечірок).

Додаток 4
до наказу департаменту
від 02.12.2019 р № 468

Показники плати батьків або осіб, які їх замінюють, за харчування дітей у комунальних закладах дошкільної освіти та у дошкільних підрозділах комунальних закладів загальної середньої освіти в оздоровчий період 01.06.2020-31.08.2020 1

За харчування дитини у розмірі 60% від вартості харчування на день, а саме:

яка відвідує ясла - 20 грн. 16 коп., дитячий садок - 30 грн. 26 коп. (у тому числі ЗНВК «Барвінок», ЗНВК «Гармонія-плюс», ЗНВК «Еврика», гімназія «Контакт»);

санаторні ясла для дітей з хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання - 27 грн. 02 коп., санаторний дитячий садок для дітей з хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання - 37 грн. 64 коп.;

ясла цілодобового перебування дітей - 26 грн. 96 коп., дитячий садок цілодобового перебування - 35 грн. 42 коп.;

у групах з чотирьохгодинною, шестигодинною тривалістю перебування дитини із одноразовим (обід) та дворазовим (сніданок та обід, обід та підвечірок) харчуванням:

дитини віком до 3х років - 6 грн. ЗО коп. (сніданок), 8 грн. 82 коп. (обід), 5 грн. 04 коп. (підвечірок);

дитини віком від 3х до 6 (7) років - 9 грн. 46 коп. (сніданок), 13 грн. 26 коп. (обід), 7 грн. 56 коп. (підвечірок).

Додаток 5
до наказу департаменту
від 02.12.2019 р № 468

Перелік категорій дітей, що забезпечуються безоплатним харчуванням у комунальних закладах дошкільної освіти та у дошкільних підрозділах комунальних закладів загальної середньої освіти м. Запоріжжя у 2019 році

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; діти з інвалідністю;

діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;

діти із сімей, в яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних закладах дошкільної освіти;

діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків;

діти у санаторних закладах дошкільної освіти (групах) для дітей з латентною формою туберкульозу та вилікуваних від туберкульозу, у спеціальних закладах дошкільної освіти (групах, у т.ч. інклюзивних) для дітей з особливими освітніми потребами;

діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та діти із сімей загиблих учасників бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції (операції Об'єднаних сил), забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення», які мають відповідні документи, що підтверджують статус; діти із сімей, які мають трьох і більше дітей.

/Files/images/00000000000000000.jpg

Рішення Виконавчого комітету
Запорізької міської ради

"Про затвердження переліку категорій дітей, що забезпечуються безоплатним харчуванням у комунальних закладах освіти, та встановлення показників вартості харчування дітей у комунальних закладах освіти м. Запоріжжя в 2020 році"

УКРАЇНА

ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

12.10.2019 № 478

м. Запоріжжя

Про затвердження переліку категорій дітей, що забезпечуються безоплатним харчуванням у комунальних закладах освіти, та встановлення показників вартості харчування дітей у комунальних закладах освіти м. Запоріжжя у 2020 році

Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про публічні закупівлі», постановами Кабінету Міністрів України від 26.082002 № 1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів», від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», від 27.12.2001 № 1752 «Про норми харчування у протитуберкульозних закладах для осіб, хворих на туберкульоз, та малолітніх і неповнолітніх осіб, інфікованих мікобактеріями туберкульозу», від 02.02.2011 № 116 «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість», наказом Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 № 667 «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах», з метою забезпечення організації харчування дітей у комунальних закладах освіти м. Запоріжжя, виконавчий комітет Запорізької міської ради ВИРІШИВ:

1.Затвердити перелік категорій дітей, що забезпечуються безоплатним харчуванням у комунальних закладах дошкільної освіти та у дошкільних підрозділах комунальних закладів загальної середньої освіти м. Запоріжжя у 2020 році (додається).

2. Затвердити перелік категорій учнів, що забезпечуються безоплатним харчуванням у комунальних закладах загальної середньої освіти денної форми навчання м. Запоріжжя у 2020 році (додається).

3.Встановити показники вартості харчування дітей у комунальних закладах дошкільної освіти та у ЗНВК «Барвінок», ЗНВК «Гармонія-плюс», ЗНВК «Еврика», ЗНВК санаторного типу «Злагода» і гімназії «Контакт» у період з 01.01.2020-31.05.2020 та 01.09.2020 - 31.12.2020, виходячи з вартості харчування дитини на день, згідно з додатком 1.

4.Встановити показники вартості харчування дітей у комунальних закладах дошкільної освіти та у дошкільних підрозділах ЗНВК «Барвінок», ЗНВК «Гармонія-плюс», ЗНВК «Еврика», ЗНВК санаторного типу «Злагода», гімназії «Контакт» в оздоровчий період 01.06.2020 - 31.08.2020, виходячи з вартості харчування дитини на день, згідно з додатком 2.

5.Встановити показники плати батьків або осіб, які їх замінюють, за харчування дітей у комунальних закладах дошкільної освіти та у дошкільних підрозділах комунальних закладів загальної середньої освіти у період

01.01.2020 -31.05.2020 та 01.09.2020 - 31.12.2020 згідно з додатком 3.

6.Встановити показники плати батьків або осіб, які їх замінюють, за харчування дітей у комунальних закладах дошкільної освіти та у дошкільних підрозділах комунальних закладів загальної середньої освіти в оздоровчий період 01.06.2020 - 31.08.2020 згідно з додатком 4.

7. Встановити з 01.01.2020 показники вартості харчування учнів у комунальних закладах загальної середньої освіти денної форми навчання та дітей у дошкільних підрозділах комунальних закладів загальної середньої освіти (за виключенням ЗНВК «Барвінок», ЗНВК «Гармонія-плюс», ЗНВК «Еврика», ЗНВК санаторного типу «Злагода», гімназії «Контакт») для організації і проведення процедур закупівель та укладення на 2020 рік договорів про закупівлю послуг відповідно до вимог чинного законодавства України згідно з додатком 5.

8. Встановити після укладення на 2020 рік договорів про закупівлю послуг за результатами проведених процедур закупівель показники вартості харчування учнів у комунальних закладах загальної середньої освіти денної форми навчання та дітей у дошкільних підрозділах комунальних закладів загальної середньої освіти (ЗНВК «Запорізька Січ», ЗНВК «Мрія», ЗНВК «Світанок», ЗНВК №№19, 42, 60, 63, 64, 68, 90, 108, 109, 110, 111) у розмірах, які встановлені в договорах про закупівлю послуг на 2020 рік за результатами проведених процедур закупівель відповідно до вимог чинного законодавства України.

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Пустоварова А.І.

Перший заступник міського

Голови з питань діяльності

Виконавчих органів ради С. М. Мішок

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого

комітету міської ради

28.10.2019 № 478

Перелік категорій дітей, що забезпечуються безоплатним харчуванням у комунальних закладах дошкільної освіти та у дошкільних підрозділах комунальних закладів загальної середньої освіти м. Запоріжжя у 2020 році

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; діти з інвалідністю;

діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;

діти із сімей, в яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних закладах дошкільної освіти;

діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків;

діти у санаторних закладах дошкільної освіти (групах) для дітей з латентною формою туберкульозу та вилікуваних від туберкульозу, у спеціальних закладах дошкільної освіти (групах, у т.ч. інклюзивних) для дітей з особливими освітніми потребами;

діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та діти із сімей загиблих учасників бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції (операції Об'єднаних сил), забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення», які мають відповідні документи, що підтверджують статус; діти із сімей, які мають трьох і більше дітей.

Заступник директора – начальник управління

з питань розвитку освіти департаменту

освіти і науки Запорізької міської ради Н. В. Вітковська

Керуючий справами

Виконкому ради Р. А. Омельянович

Додаток 1

до рішення виконавчого

комітету міської ради

28.10.2019 № 478

Показники вартості харчування дітей у комунальних закладах дошкільної освіти та у ЗНВК «Барвінок», ЗНВК «Гармонія-плюс», ЗНВК «Еврика», ЗНВК санаторного типу «Злагода», гімназії «Контакт» у період 01.01.2020-31.05.2020 та 01.09.2020-31.12.2020, виходячи з вартості харчування дитини на день

30 грн. 56 коп. - ясла, 45 грн. 86 коп. - дитячий садок (у тому числі ЗНВК «Барвінок», ЗНВК «Гармонія-плюс», ЗНВК «Еврика», гімназія «Контакт»);

56 грн. 30 коп. - санаторні ясла для дітей з латентною туберкульозною інфекцією та вилікуваних від туберкульозу, 80 грн. 50 коп. - санаторний дитячий садок для дітей з латентною туберкульозною інфекцією та вилікуваних від туберкульозу (у тому числі ЗНВК санаторного типу «Злагода»);

40 грн. 94 коп. - санаторні ясла для дітей з хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання, 57 грн. 04 коп. - санаторний дитячий садок для дітей з хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання;

40 грн. 86 коп. - ясла цілодобового перебування дітей, 53 грн. 66 коп. - дитячий садок цілодобового перебування;

97 грн. 60 коп. - санаторний дитячий садок цілодобового перебування для дітей з латентною туберкульозною інфекцією та вилікуваних від туберкульозу;

у групах з чотирьохгодинною, шестигодинною тривалістю перебування дитини із одноразовим (обід) та дворазовим (сніданок та обід, обід та підвечірок) харчуванням:

9 грн. 56 коп. - сніданок для дитини віком до 3х років, 13 грн. 37 коп. - обід, 7 грн. 63 коп. - підвечірок;

14 грн. 32 коп. - сніданок для дитини віком від 3х до 6 (7) років, 20 грн. 08 коп. - обід, 11 грн. 46 коп. - підвечірок;

19 грн. 48 коп. - для учнів 1-4 класів ЗНВК «Гармонія-плюс», ЗНВК «Еврика», гімназії «Контакт», які користуються пільгами;

111 грн. 02 коп. – для учнів 1-4 класів ЗНВК санаторного типу «Злагода»

Заступник директора – начальник управління

з питань розвитку освіти департаменту

освіти і науки Запорізької міської ради Н. В. Вітковська

Керуючий справами

Виконкому ради Р. А. Омельянович

Додаток 2

до рішення виконавчого

комітету міської ради

28.10.2019 № 478

Показники вартості харчування дітей у комунальних закладах дошкільної освіти та у дошкільних підрозділах ЗНВК «Барвінок», ЗНВК «Гармонія-плюс», ЗНВК «Еврика», ЗНВК санаторного типу «Злагода», гімназії «Контакт» в оздоровчий період 01.06.2020 - 31.08.2020, виходячи з вартості харчування дитини на день

33 грн. 62 коп. - ясла, 50 грн. 44 коп. - дитячий садок (у тому числі ЗНВК «Барвінок», ЗНВК «Гармонія-плюс», ЗНВК «Еврика», гімназія «Контакт»);

61 грн. 92 коп. - санаторні ясла для дітей з латентною туберкульозною інфекцією та вилікуваних від туберкульозу, 88 грн. 54 коп. - санаторний дитячий садок для дітей з латентною туберкульозною інфекцією та вилікуваних від туберкульозу (у тому числі ЗНВК санаторного типу «Злагода»);

45 грн. 02 коп. - санаторні ясла для дітей з хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання, 62 грн. 74 коп. - санаторний дитячий садок для дітей з хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання;

44 грн. 94 коп. - ясла цілодобового перебування дітей, 59 грн. 02 коп. - дитячий садок цілодобового перебування;

107 грн. 36 коп. - санаторний дитячий садок цілодобового перебування для дітей з латентною туберкульозною інфекцією та вилікуваних від туберкульозу;

у групах з чотирьохгодинною, шестигодинною тривалістю перебування дитини із одноразовим (обід) та дворазовим (сніданок та обід, обід та підвечірок) харчуванням:

10 грн. 52 коп. - сніданок для дитини віком до 3х років, 14 грн. 70 коп. - обід, 8 грн. 38 коп. - підвечірок;

15 грн. 74 коп. - сніданок для дитини віком від 3х до 6 (7) років, 22 грн. 08 коп. – обід, 12 грн. 60 коп. – підвечірок.

Заступник директора – начальник управління

з питань розвитку освіти департаменту

освіти і науки Запорізької міської ради Н. В. Вітковська

Керуючий справами

виконкому ради Р. А. Омельянович

Додаток 3

до рішення виконавчого

комітету міської ради

28.10.2019 № 478

Показники плати батьків або осіб, які їх замінюють, за харчування дітей у комунальних закладах дошкільної освіти та у дошкільних підрозділах комунальних закладів загальної середньої освіти у період 01.01.2020-31.05.2020 та 01.09.2020-31.12.2020

За харчування дитини у розмірі 60% від вартості харчування на день, а саме:

яка відвідує ясла -18 гри. 34 коп., дитячий садок - 27 грн. 52 коп. (у тому числі ЗНВК «Барвінок», ЗНВК «Гармонія-плюс», ЗНВК «Еврика», гімназія «Контакт»);

санаторні ясла для дітей з хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання - 24 грн. 56 коп.; санаторний дитячий садок для дітей з хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання - 34 грн. 22 коп.;

ясла з групами цілодобового перебування - 24 грн. 52 коп.; дитячий садок - 32 грн. 20 коп.;

у групах з чотирьохгодинною, шестигодинною тривалістю перебування дитини із одноразовим (обід) та дворазовим (сніданок та обід, обід та підвечірок) харчуванням:

дитини віком до 3х років - 5 грн. 74 коп. (сніданок), 8 грн. 02 коп. (обід), 4 грн. 58 коп. (підвечірок);

дитини віком від 3 х до 6(7) років - 8 грн. 60 коп. (сніданок), 12 грн. 05 коп. (обід), 6 грн. 87 коп. (підвечірок).

Встановити показники плати батьків або осіб, які їх замінюють, за харчування дітей у дошкільних підрозділах комунальних закладів загальної середньої освіти (ЗНВК «Запорізька Січ», ЗНВК «Мрія», ЗНВК «Світанок», ЗНВК №№19, 42, 60, 63, 64, 68, 90, 108, 109, 110, 111) у розмірі 60% від встановлених показників вартості харчування дитини в укладених на 2020 рік договорах про закупівлю послуг за результатами проведених процедур закупівлі відповідно до вимог чинного законодавства України, але не більше 18 грн. 34 коп. за харчування дитини віком до 3х років і не більше 27 грн. 52 коп. за харчування дитини віком від 3х до 6 (7) років.

Заступник директора – начальник управління

з питань розвитку освіти департаменту

освіти і науки Запорізької міської ради Н. В. Вітковська

Керуючий справами

виконкому ради Р. А. Омельянович

Додаток 4

до рішення виконавчого

комітету міської ради

28.10.2019 № 478

Показники плати батьків або осіб, які їх замінюють, за харчування дітей у комунальних закладах дошкільної освіти та у дошкільних підрозділах комунальних закладів загальної середньої освіти в оздоровчий період 01.06.2020-31.08.2020

За харчування дитини у розмірі 60% від вартості харчування на день, а саме:

яка відвідує ясла - 20 грн. 16 коп., дитячий садок - 30 грн. 26 коп. (у тому числі ЗНВК «Барвінок», ЗНВК «Гармонія-плюс», ЗНВК «Еврика», гімназія «Контакт»);

санаторні ясла для дітей з хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання - 27 грн. 02 коп., санаторний дитячий садок для дітей з хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання-37 грн. 64 коп.;

ясла цілодобового перебування дітей - 26 грн. 96 коп., дитячий садок цілодобового перебування - 35 грн. 42 коп.;

у групах з чотирьохгодинною, шестигодинною тривалістю перебування дитини із одноразовим (обід) та дворазовим (сніданок та обід, обід та підвечірок) харчуванням:

дитини віком до 3х років - 6 грн. 30 коп. (сніданок), 8 грн. 82 коп. (обід), 5 грн. 04 коп. (підвечірок);

дитини віком від 3х до 6 (7) років - 9 грн. 46 коп. (сніданок), 13 грн. 26 коп. (обід), 7 грн. 56 коп. (підвечірок).

Встановити показники плати батьків або осіб, які їх замінюють, за харчування дітей у дошкільних підрозділах комунальних закладів загальної середньої освіти (ЗНВК «Запорізька Січ», ЗНВК «Мрія», ЗНВК «Світанок», ЗНВК №№19, 42, 60, 63, 64, 68, 90, 108, 109, 110, 111) у розмірі 60% від встановлених показників вартості харчування дитини в укладених на 2020 рік договорах про закупівлю послуг за результатами проведених процедур закупівлі відповідно до вимог чинного законодавства України, але не більше 20 грн. 16 коп. за харчування дитини віком до 3х років і не більше ЗО грн. 26 коп. за харчування дитини віком від 3х до 6 (7)років.

Заступник директора – начальник управління

з питань розвитку освіти департаменту

освіти і науки Запорізької міської ради Н. В. Вітковська

Керуючий справами

виконкому ради Р. А. Омельянович

Пільгове забезпечення харчування

Відповідно до наказу Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради від 02.12.2019 р. № 468р "Про організацію харчування дітей у комунальних закладах дошкільної освіти та у дошкільних підрозділах закладів загальної середньої освіти м. Запоріжжя у 2020 році":

Перелік категорій дітей, що забезпечуються безоплатним харчуванням у комунальних закладах дошкільної освітита у дошкільних підрозділах закладів загальної середньої освіти м. Запоріжжя у 2020 році:

- Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

- Діти з інвалідністю;

- Діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до закону Укараїни "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям";

- Діти із сімей, в яких сукупний дохід на кожного члена сім'ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється Законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних закладах дошкільної освіти;

- Діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків;

- Діти у санаторних закладах дошкільної освіти (групах) для дітей з латентною формою туберкульозу та вилікуваних від туберкульозу, у спеціальних закладах дошкільної освіти (групах, у т.ч. інклюзивних) для дітей з особливими освітніми потребами;

- Діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та діти із сімей загиблих учасників бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції (операції Об’єднаних сил), забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримуванні збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення», які мають відповідні документи, що підтверджують статус;

- Діти із сімей, які мають трьох або більше дітей.

Кiлькiсть переглядiв: 178

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.