/Files/images/7187.gif

Згідно пункту 2.10 Статуту в дошкільному навчальному закладі можуть створюватися інклюзивні групи.
За наявності вільних місць та заяв від батьків діти з особливими освітніми потребами можуть перебувати в інклюзивній групі.
У 2019-2020 навчальному році заяв від батьків не надходило.

Що таке інклюзивне виховання?

Офіційно прийнята в державіінтернатна модельперестає бути єдиним і обов’язковим типом закладу, у якому діти з особливостями психофізичного розвитку перебувають в умо­вах відокремленого навчання та ізоляції від соціуму. У батьків і дітей з’явилася можливість вибору різних форм навчання (домашнього навчання, у спеціальній школі, школі-інтернаті, навчально-реабілітаційному центрі, спеціаль­ному класі при загальноосвітній школі, дитсад­ку-школі, у формі екстернату тощо). Але це не в повній мірі задовольняє рівність прав на ос­віту осіб, що мають особливості психофізич­ного розвитку, не завжди відповідає їхнім осо­бистим запитам і суспільним потребам.

Використання такої моделі передбачає на­дання якісних освітніх послуг дітям з особли­вими потребами у звичайних групах дошкільних навчальних закладів за умови відповідної підготовкипедагогівта надання підтримки сім’ям.

Інклюзивна освіта—це розширення участі всіх дітей, зокрема з особливостями психофізичного розвитку, в освітньому про­цесі.Вона передбачає істотні зміни в культурі, політиці та практичній діяльностіосвітніх закладів. Одним із аспектів інклюзивної освіти є забезпечення ефективності навчання дітей з особливостя­ми психофізичного розвитку в загальноосвіт­ньому закладі. Увага зосереджується на соці­алізації дітей цієї категорії та якості навчання.

Основною метою інклюзивної освітиє досягнення якісних змін в особистісному розвитку дітей цієї категорії.

Передбачається здійснення змін освітньої системи, а не дитини. Інклюзивна освіта ви­знає, що всі діти різні, а школи і освітня систе­ма повинні підлаштовуватись під індивідуальні потреби всіхвихованців— з порушеннями розвит­ку і без них. Однак інклюзивність не означає асиміляцію чи прагнення зробити всіх одна­ковими. Її ключовий компонент —гнучкістьврахування особистісних характеристик, що визначають темпвиховання танавчання кожної дитини.

У більшості випадків дітям просто необхід­не доступне викладання, що потребує вико­ристання різних методів, які відповідають індивідуальним вимогам, здібностям і особливо­стям розвитку дитини.

Основні характеристики інклюзивної освіти:

·визнає, що всі діти можуть учитися;

·сприймає і поважає особливості дітей;

·забезпечує відповідність освітніх струк­тур, систем і методології потребам усіх дітей;

·є частиною ширшої стратегії розвитку інклюзивного суспільства;

·є динамічним процесом, що постійно розвивається.

Інклюзивна модель освіти передбачає участь в освітньому процесіпедагогівпідтрим­ки(асистентівпедагогів), які забезпечують долучення всіх дітей до загальноосвітніх занять. Це можуть бути волонтери, батьки, інструктори-практики, що надають підтримку кількомзакладамв одному районі.Педагогпідтримки може бути додатковим помічником у навчаль­ному процесі і займатися з однією-трьома дітьмиоднієїабо різнихгруп. Провідною ідеєю сучасної спеціальної педагогіки є орієнтація на ефективне використання систем та функцій, здатних узяти на себе компенсаторно-корекційне навантаження, на цілеспрямо­ваний розвиток психічних процесів, що обу­мовлюють рівень опанування знань, умінь і навичок та відповідну освіченість дитини, її інтеграцію в суспільство.

Консультативний центр "Наодинці з психологом" дошкільному навчальному закладі (ясла - садок) №130 "Казка"

wym-1541933573423

У дошкільному навчальному закладі ( ясла-садок) № 164 «Золотий ключик» Запорізької міської ради Запорізької області працює консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, що не відвідують дошкільні освітні установи
wym-1541932938789
В Олександрівському районі працює районний консультативний центр "Здорова дитина- щаслива родина" на базі ЗДО №182.
Кiлькiсть переглядiв: 173

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.