/Files/images/Екологічне виховання.jpg

Природа – могутнє джерело пізнання , яке через спілкування розкриває людині свої таємниці й робить її більш чутливою до навколишнього світу.

Людина – частина природи, потяг до всього живого закладений у ній від самого народження, та чи не найяскравіше виявляється в дитячому віці.

Дошкільний вік – найважливіший етап у становленні екологічного світогляду людини, передбачає створення передумов гуманної взаємодії з природним довкіллям.

Головною умовою реалізації завдань екологічного виховання є створення еколого-розвивального предметного середовища, яке сприяє формуванню в дошкільнят екологічної вихованості, яка передбачає набуття уявлень про самоцінність та неповторність компонентів природи, прояв гуманних почуттів до живих істот, оволодіння початковими вміннями відчувати красу та милуватися нею, виважено поводитися в довкіллі, знати правила безпечної поведінки в природі.

/Files/images/Захисники природи.jpg

/Files/images/Радимо вивчити разом з дітьми.jpg

/Files/images/Я можу.jpg

/Files/images/Охорона тварин.jpg

/Files/images/Охорона рослин.jpg

/Files/images/Не руйнуй.jpg

/Files/images/Не рви квіти.jpg

/Files/images/Не сміти.jpg

/Files/images/Не галасуй.jpg

/Files/images/Не лови метелеків.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 1534